Archimedes Patti

Những ngày trước 2/9/1945[i]

(trích WHY VIET NAM) Archimedes Patti Lê Trọng Nghĩa dịch Chương 25Trước ngày lễ Độc lậpHẾT KHÓ KHĂN NÀY LẠI ĐẾN KHÓ KHĂN KHÁC…