Lê Trọng Nghĩa

Những ngày trước 2/9/1945[i]

(trích WHY VIET NAM) Archimedes Patti Lê Trọng Nghĩa dịch Chương 25Trước ngày lễ Độc lậpHẾT KHÓ KHĂN NÀY LẠI ĐẾN KHÓ KHĂN KHÁC…

Tại sao Việt Nam

(Why Vietnam?) Archimedes L.A. Patti Lê Trọng Nghĩa dịch BẢN DẠO ĐẦU CON CHIM HẢI ÂU CỦA NƯỚC MỸ (Prelude to America’s Albatross) Đây…