Thế Dũng

Que diêm thứ Tám (kỳ 1)

Tiểu thuyết của Văn Biển (Văn Việt trích đăng 11 kỳ) Nhà văn Văn Biển (Ảnh của báo Tuổi Trẻ) Thay cho LỜI NGỎ…

Thơ Thế Dũng

Tập thơ Tôi vẫn sống ở nơi mình vắng mặt của Thế Dũng vừa được NXB Vinpen giới thiệu cùng bạn đọc. Có thể…

Thơ Thế Dũng

  Mỗi vầng trán Japan ẩn tàng bao huyết kiếm? 1 Ôm thần thoại chín phương soi nhân thoại Tokyo đa sắc u linh…