Vụ Đồng Tâm tạo nên những gì cho Đất nước

Lưu Trọng Văn

Bình tĩnh soi và xét trên cái nền các dự báo và thông tin tổng thể thì vụ án Đồng Tâm nói cho cùng kẻ hưởng lợi nhất là ai?

Trước hết phải tổng kết vụ Đồng Tâm tạo nên những gì cho Đất nước đã?

1. Lòng Dân bất an.

2. Niềm tin vào pháp luật và công lý giảm sút tới đáy.

3. Nhân Dân và đảng, chính quyền mâu thuẫn cực độ trong lúc trước nguy cơ ở Biển Đông lẽ ra phải đoàn kết hơn bao giờ hết.

4. Hình ảnh Đất nước bị bôi đen với thế giới dân chủ, văn minh trong lúc hơn bao giờ hết VN cần niềm tin và vòng tay của bè bạn tử tế.

5. Lực lượng an ninh khủng hoảng, suy yếu vì mất niềm tin của Dân.

6. Các kết quả chống tham nhũng bị lu mờ.

7. Một loạt thành tựu trong đó có chống dịch covid bị lu mờ.

8. Uy tín của những lãnh đạo cương quyết chống tham nhũng và có đường lối độc lập thoát Trung bị sa sút nghiêm trọng vì sập bẫy Chính trị Đồng Tâm.

Có nghĩa là Đất nước bị suy yếu nghiêm trọng bởi vụ án này mà di hại của nó còn kéo dài tàn phá sức mạnh của Đất nước.

Kẻ nào hưởng lợi nhất trước những thảm hại trên?

Ngoài lũ cướp đất của Dân không ai khác chính là bè lũ lãnh đạo Cộng sản Trung Quốc.

Tại Bắc Kinh ngoạ sơn quan hổ đấu: anh em Việt một nhà chém giết nhau, chửi bới nhau, lúc này chúng mở rượu Mao đài mừng vui.

Cộng sản Trung Quốc mừng vui vì VN suy yếu, nội bộ chia rẽ thì sẽ càng phụ thuộc vào chúng.

Cộng sản Trung Quốc mừng vui vì những nhóm lợi ích thân chúng, chịu ảnh hưởng của chúng đang tập hợp lực lượng để tạo sức mạnh chi phối chính trường VN và tách rời Mỹ- kẻ thù của chúng.

Sẽ là ngây thơ chính trị nếu không đặt câu hỏi tình báo Hoa Nam mà tướng Trương Giang Long từng vạch mặt cùng các con bài của chúng đã nhúng bàn tay quỷ tác động vụ án Đồng Tâm này đến đâu nếu chỉ xét trên bình diện thua, thắng trên.

Nguồn: FB Lưu Trọng Văn

Comments are closed.