Suy ng?m

Nguy?n Xun Th?

Sao l?i ph?i gi?ng nhau?

Ti c thi x?u l hay ch?i chnh ph?. B Merkel lun b? ti ph phn l thn tu, l ng?m mi?ng ?n ti?n. ng Schrder, th? t??ng c?a ??ng SPD thu?c cnh t?, th b? ti ph l ??ng ch c?a b?n ch?. Chnh ph? m?i toanh c?a ng Scholz th ti coi l b?n v?a o v?a run. Ni ?ng h? Ukraine nh?ng l?i s? Nga n coi mnh l bn tham chi?n. Th? l c m?y ci xe t?ng m c? th?m th th?m th?t.

Nh?ng ? ??c khng ai coi nh?ng k? nh? ti l b?t ??ng chnh ki?n (Dissident), l ph?n ??ng (Reaktionr).

Khi ni?m b?t ??ng chnh ki?n (Dissident theo ti?ng Latin dissid?re l b?t ??ng, mu thu?n) dng ?? ch? m?t ng??i cng khai ch?ng l?i quan ?i?m chung ho?c ???ng l?i chnh tr?, tn gio. Th?i trung c? v c?n ??i, thu?t ng? ny ch? y?u ???c g?n cho nh?ng ai ch?ng l?i Gio h?i Thin cha.

Ngy nay trong cc n?n dn ch?, t? do by t? ki?n c?a ring mnh l m?t quy?n c? b?n v ???c coi l ???ng nhin nn ? ? khng c ai l ng??i b?t ??ng chnh ki?n. T? th?i chi?n tranh l?nh ??n nay, khi ni?m b?t ??ng chnh ki?n ch? cn ???c g?n cho cc nhn v?t ??i l?p trong ch? ?? ??c ti v ton tr?.

G?i l ??i l?p ch? h? l?y g m ??i v?i ch? l?p v?i ci h? th?ng kh?ng l? ?. Nh?ng v? ???c coi l v? nhn, ???c c? th? gi?i bi?t ??n, ???c gi?i th??ng Nobel, c tc ph?m l?u truy?n ton c?u nh? Boris Pasternak, Alexandre Solzhenitsyn hay Andrey Schakharov cn ch? c l?y m?t v?n phng km th? k th l?c v?i l??ng g. Tn tu?i v uy tn c?a cc ng ch? gip cho cc ng khng b? ?n ?n ki?u GULAG vo cu?i ??i.

Cn ? cc n??c th? gi?i th? ba l?c h?u, t ???c ?? ??n th cu?c ??i b?t ??ng chnh ki?n th?t l th?m h?i. Nh?ng ng??i ny kh? l?m. N?ng th b? t ?y, hnh h? ??n ch?t, nh? th b? ng??i ta nm c?t ?i vo nh. V ? ch?ng l?i ???ng l?i c?a gi?i c?m quy?n nn h? th??ng ch?p nh?n s? tr?ng ph?t ??i v?i b?n thn. Nh?ng h? ?au nh?t l: con ci ?i h?c lun g?p kh kh?n, ng??i thn th b? ?ng d?u vo l l?ch, b?n b h? hng th xa lnh, hng xm th gh? l?nh.

Kh? th? m h? khng ch?u b? cu?c ho?c ch?c l??i Thi th u?n mnh, ha m? n vo dng ch?y chung, cam ch?u s?ng nh? m?i ng??i cho xong.

? l ci ?ng ni nh?t ? h?.

Dissident n?u vi?t li thnh Diss-Ident c?ng cn c ngh?a l khng ch?u gi?ng ai. Th? gi?i chng ta pht tri?n ???c nh? ngy nay chnh l nh? tnh khc bi?t (diversity) c?a mun loi. S? khc bi?t cng l?n, qu trnh pht tri?n cng m?nh.

B?n Mi tr??ng ?ang s?ng ch?t ??u tranh ?? gi? cho thin nhin ???c ?a d?ng sinh h?c nh? tr??c ?y. Cng nghi?p ha v nng lm nghi?p ??n canh ?ang ?e d?a ?a d?ng sinh h?c. R?ng c ph, cao su, rng keo lai ?ang thay th? r?ng nguyn sinh. ??n ?i?n chu?i ?ang h?y ho?i r?ng gi Amazon… T?t c? cy c?i gi?ng nhau c?ng l m?t ki?u ch?t c?a h? sinh thi.

??ng v?t c?ng v?y: m?t qu?n th? cng nhi?u khc bi?t s? pht tri?n m?nh c? ch?t v l??ng. M?t qu?n th? khp kn, t? ??ng ha nhau, khng ch?u m? r?ng ra ngoi s? suy ki?t gi?ng ni v ?t s? d?n ??n di?t vong (n?n Incest hay l sinh n? c?n huy?t).

X h?i dn ch?, c?i m?, cho php t? do t? t??ng, lun giao l?u du nh?p ci m?i th lun t?o ra nhn ti trong m?i l?nh v?c. Ng??c l?i s? lm thui ch?t h?t. Ti ? vi?t v? ?? ti ny trong bi T? do v con ng??i sng t?o.

https://www.facebook.com/tho.nguyen.9231/posts/pfbid0PuCLwqNmNqLPmVqSnhrWM51vSeLbWtxQFmSFxvuTZ1UYaBdv6aBUH5Z6DgCrfd7rl

V v?y cc n??c c t? do khng ch? s?n sinh ra nhn ti m cn l n?i thu ht nhn ti. Ng??i ti t? cc x? thi?u t? do c?ng tm cch b? m?nh ??t chn nhau c?a h? ?? ??n ?y. H? ??n ?y ?? ???c php khng ph?i ngh? gi?ng ng??i khc.

Ni vng vo lo?ng ngo?ng nh? v?y ch? ?? kh?ng ??nh r?ng: B?t ??ng chnh ki?n khng h? c h?i cho b?t c? x h?i no, m th?t ra l r?t c?n thi?t. K? c? khi trong cc t? t??ng m h? ??a ra khng ph?i ci g c?ng t?t. ??i v?n ho Solzhenitsyn l?ng l?ng nh? v?y v?n l m?t k? mang n?ng t? t??ng ??i Nga b?nh ho?n m Putin bm vo ? ?? pht ??ng chi?n tranh.

Do ? n?u nh? ? Vi?t Nam c nh?ng ng??i ???c gn cho ci mc b?t ??ng chnh ki?n m?t m?t ca ng?i dn ch? nh?ng v?n ?ng h? ng Trump tham quy?n v thch ??c ?on th ?u c g l?.

Thin nhin ?a d?ng c?n c? cy ?n qu?, hoa th?m l?n c? d?i, c?n c th ?n c?, th ?n th?t v c? cn trng ??c. Chng b tr? v v t?o l do t?n t?i cho nhau. Quan tr?ng l s? ?a d?ng.

V v?y c?ng ch? c ?o t??ng nhi?u ? nh?ng ng??i b?t ??ng chnh ki?n. H? c?ng l ng??i b?ng x??ng b?ng th?t nh? b?n v ti. H? c?ng c nh?ng lo toan v? cu?c ??i, c?ng c?n ti?n ?? s?ng. H? c?ng mang m?i ??c tnh t?t v x?u nh? ng??i ??i, c?ng bi?t ghen t?, bi?t ci nhau, gy xch mch. ?i?u n?i b?t duy nh?t l h? khng ch?u khp mnh, ch?u n?p sau ?m ?ng ?? x?e s?ng. H? dm ni ra ?i?u h? ngh?, dm hnh ??ng theo l??ng tm c?a h?.

Ti ph?c h? ? ?i?u ?, nh?t l ? Vi?t Nam, n?i m s? si c?ng cam k?t ?i theo kinh t? th? tr??ng ??nh h??ng XHCN, n?i m ??ng vin thi nhau vo cha cng nh? t? sao, n?i m tr? em thm phi?u b ngoan h?n c? bnh tri…

Ti c nhi?u b?n b ? v ?ang n?m cc ch?c v? t?t trong chnh quy?n. T?t v n ?? cho h? m?t cu?c s?ng sung tc (h?n xa ti), ?? ??a v? trong x h?i, m khng ??n n?i b? nhm ng nh? hng lo?t cc ng b? tr??ng, th? tr??ng l?n l??t khc van xin tr??c ta. Khi ni chuy?n v?i ti, h? t? ra r?t th?c th?i. t ra l khng ngu si ??n m?c coi c?n thp Formosa h?n l c bi?n, hay coi Hong Sa, Tr??ng Sa nh? nh?ng c?n ct chim ?a.

H? bi?t r?t r cc v? quan ch?c ra ta v cc v? x? ng??i b?t ??ng chnh ki?n.

Thng 6.2009 ti v? H N?i t? v?n cho m?t ??i tc xy m?ng truy?n hnh DVB-T ??n knh, ph? sng ton qu?c. M?t nh?m m?t m? m?i sng ra g?p m?t tay b?n ki?u ny. Anh ta b?o ti: Mn hnh LCD b? t?t r?i. Ti h?i: Mn hnh no?

Th ra anh ta ni v? L Cng ??nh (LCD) m?i b? b?t hm qua.

-OK hi?u. V?y sao g?i l mn hnh?

-V c?u ta l lu?t s? sng gi, ? c cng gp ph?n b?o v? cc nh s?n xu?t & ch? bi?n c ba sa Vi?t Nam b? pha Hoa K? ki?n v t?i bn ph gi. Khng ph?i lu?t s? no c?a ta c?ng dm ch?i v?i ta n M? nh.

C ngh?a l b?n ti bi?t h?t. Anh coi ?m quan ch?c ng?i t ch? l b?n khng bi?t chi mp v khng may. Cn ng??i b?t ??ng chnh ki?n th b? anh coi l b?n c?m ?n ch?y tr??c -t.

-Th?i ny m c?m ?n ch?y tr??c -t th t?i n?ng nh? t?i khi qun th?i x?a Anh ta ni.

Keine Fotobeschreibung verfgbar.

Boris Pasternak (29.01.1890 30.05.1960), nh v?n Lin X, tc gi? cu?n "Doctor Zhivago", Gi?i th??ng Nobel v?n h?c 1958.

Ist mglicherweise ein Bild von 1 Person

Andrej Schakarov (21.5.1921 14.12.1989), Ti?n s? V?t l h?t nhn, vi?n s? Vi?n Hn lm Khoa h?c Lin X. Gi?i th??ng Nobel v? Ha bnh 1973.

Ist mglicherweise ein Bild von 1 Person und Bart

Alexandre Solzhenitsyn, (11.12.1918 3.8.2008) nh v?n, nh t? t??ng Nga, gi?i th??ng Nobel v?n h?c 1970, tc gi? cu?n "Qu?n ??o GULAG".

C?m ?n ch?y tr??c -t

Thnh ng? C?m ?n ch?y tr??c t m?i xu?t hi?n trong Vi?t ng? hi?n ??i. N t? hnh ??ng c?a nh?ng k? lu tu, hu ?, c?m m?t ci ?n tay, l?ch b?ch ch?y tr??c m?t ci t ?n pha sng qu?c, t?c ?? h?n c? ch?c con ng?a, c tay li servo, c ch? ???ng GPS. H?n th? n?a, th?ng c?m ?n cn c?n ???ng chi?c xe ???c ?i?u khi?n b?ng bc ti thng minh sng su?t.

Khng cn c g ng? ng?n h?n.

Trong th?c t?, m?i vi?c l?i khng nh? v?y. Nh?ng ki?n tri chi?u nhi?u khi ?i tr??c th?i ??i.

ng Kim Ng?c, nguyn b th? t?nh ?y V?nh Ph, ? hi?u ???c n?i c? c?c c?a nng dn trong ci trng h?p tc x nn ch? tr??ng khon ru?ng cho nng dn t? 1965. Nng dn c quy?n t? ch?, no b?ng h?n, cn ng th?t s?ng, b? p ph?i lm b?n ki?m v t? ch?c. N?m 1988 nng dn c? n??c hn hoan cho m?ng ngh? quy?t c?a ??ng v? khon nng nghi?p. M?t h?n 20 n?m ?? hi?u m?t vi?c x?a nh? kinh Ph?t.

ng V V?n Ki?t lc cn lm b th? thnh ?y TPHCM ? khuy?n khch nh?ng ng??i nh? b Ba Thi ch? ??ng v? mi?n Ty thu mua la g?o c?a dn, b?t ch?p chnh sch ng?n sng c?m ch? lc b?y gi? ?? c?u ?i ba tri?u dn Si Gn. R?i ng th? nghi?m m?t s? c? s? kinh t? bn t? nhn, ??a cc nh qu?n l t? b?n tr??c 1975 vo cc v? tr then ch?t ? ?. ng ph?i ln lt m? c?a v?i t? b?n H?ng Kng, ?i Loan ?? cc cng ty ki?u Cholimex nh?p linh ki?n ?i?n t? v? l?p my Radio, TV Lc ? m?i vi?c b? nhn b?ng con m?t nghi ng?. May m uy tn v cng lao c?a ng trong chi?n tranh ? gip cho nh?ng vi?c lm ng??c v?i ???ng l?i kinh t? XHCN khi ? khng b? khp vo t?i ph ho?i. V? sau ng??i ta th?y ng lm ?ng.

Tr??c ?y, dng hoa t??ng ni?m cc li?t s? hy sinh ? G?c Ma hay ? V? Xuyn hng n?m l c b?n ??n ph, c ng??i b? ch?n ngay tr??c c?a nh. N?m nay Th? t??ng c?ng dng hoa nh? v?y m khng c anh Quang Ln no dm ph. L? h??ng tr??c t??ng Tr?n H?ng ??o ? Si Gn b? c?t tr?m ?i m?y n?m. M?c ?ch l ?? m?y ng b?t ??ng rch vi?c khng cn c?a t? t?p ?ng ng??i vo nh?ng d?p 19.1 (H?i chi?n Hong Sa 1974) 17.2 (Chi?n tranh bin gi?i 1979) hay 14.3 (G?c Ma). Nay b?ng th?y L? h??ng ???c ?ng ?ng mang v? ch? c?, kin quy?t v m th?m nh? lc c?t.

H?i 2009-2011, nh v?n Trang H? ch? ??i m? c ch? HS-TS nn g?p r?c r?i. Nh th? L ??i th?y Si Gn c ???ng Tr??ng Sa, vc my ?nh ra ch?p ci bi?n tn ???ng, ??nh ?? khoe. Th? l c m?y tay xe my ?u?i theo ??nh gi?t my ?nh.

Nay o phng mang ch? Hong Sa, Tr??ng Sa m?c tho?i mi. ? ph??ng khng cn ai b? t? dn ph? r? tai b?o r?ngTh?ng ?y thu?c b?n Hong Sa Tr??ng Sa ??y.

Ngy x?a ng??i no ?em n?i oan Th? Thim c?a mnh ra k? l b? ch?p ci m? Ph?n ??ng. M??i m?y n?m sau ha ra cc t?i c ? Th? Thim l c th?t v m?y ng v?n vu ng??i khc l ph?n ??ng l?i ph?i ra ta.

B?n b?t ??ng chnh ki?n lm ci g c?ng b? ?nh b?m d?p, b? b?t vo ??n, v? nh b? ph??ng ??u t?, xui b con xa lnh. R?i nhi?u th? chng lm v? sau ???c nh n??c th?c hi?n. Ngay c? thi ?? ??i v?i l?ch s? c?ng v?y. Gi? ?y nh bo ch chnh th?ng ? b?t ??u nhn nh?n VNCH t?ng l m?t nh n??c c?a Vi?t Nam t? v? tuy?n 17 tr? vo. Tr??c ?y ki?n ny b? coi l bp mo l?ch s?. Ti tin l s? ??n lc, nh n??c s? tri n cc chi?n s? h?i qun VNCH trong h?i chi?n Hong Sa 1974 ho?c t ra th c?ng ln ti?ng v? vi?c ?. Nhi?u ng??i ? b? b?t, b? ?nh v ?i h?i vi?c ny t? lu.

Ngy nay chnh quy?n ? nhn nh?n Internet, m?ng x h?i l m?t l?c l??ng x h?i khng th? coi th??ng. Ng??i ta coi ? l chi?c phong v? bi?u ?? nghe, xem ph?n ?ng c?a dn. Tuy khng d?i g ni ra, nh?ng m?t vi quy?t ??nh sau ? ? ???c s?a ch?a ?? ph h?p cc ph?n ?ng ny. Tuy vi?c ny cn t, nh?ng c?ng ? l m?t b??c ti?n ?ng cng nh?n.

V?y th ch? bao gi? ngh? r?ng: Bi?u l? ki?n ch?ng ?n thua g. X h?i v?n minh hay l?c h?u ???c quy?t ??nh b?i t? l? nh?ng ng??i th?y khng ??ng th ni ra (d?i d?t) so v?i ?m ng??i thch n?p ??ng sau ch? m?i ng??i ni, lc no c?ng s? thi?t thn (khn l?i). ? ta, b?n khn p ??o b?n d?i d?t.

Nh v?n V Th? H?o t?ng tm s?: ? l tnh tham lam c?a ng??i Vi?t mnh anh ?. H? tham s?ng, tham s? an thn nn ??y ci ch?t hay nh?ng thi?t thi v m? mi?ng cho ng??i khc.

Th ra tham v hn c cng ngu?n g?c. Khn l?i c l? c?ng v?y. ? l nh?ng c?n b?nh d? ly.

Vi?t Nam 2022 ? khc xa 1990, khi ngu?n vi?n tr? c?a Lin X v ?ng u b?ng bi?n m?t. Kinh t? t? nhn v CNTB (hay g?i l Kinh t? th? tr??ng ??nh h??ng XHCN c?ng ???c, nghe m tai h?n), ? ?em l?i cho ??t n??c di?n m?o m?i. ?i?n v Internet ? ??n v?i m?i b?n lng xa xi. ???ng cao t?c ?ang lan ra d?n. Ti v? Cao Qu?ng, m?t x ngho c?a t?nh Qu?ng Bnh n?m bn s??n pha ?ng Tr??ng S?n m v?n th?y lc ?c nh?ng chi?c -t c?a t? nhn. Cn ? th? x ??ng H?i th t? l? gia ?nh c xe con c l? cao h?n c? ? Si Gn. Nh?ng ng??i b?n ti ? Cao Qu?ng ngho l?m, nh?ng h? ? nh ngi, c ?i?n, c smartphone. V quan tr?ng l con ci ???c ?i h?c. Tuy ?i khi kh ch?u v?i nh?ng b?t c?p trong ?i?u hnh c?a x, huy?n, nh?ng h? s? khng bao gi? ?ng h? ai ku g?i l?t ?? ch? ??.

Dn t?c ny ? ?? qu nhi?u mu r?i.

? l tm tr?ng c?a ?a s? ng??i dn. V?y th lo s? b? l?t ?? qu? l v c?n c?.

Pht tri?n v? t? t??ng ?i h?i c? m?t qu trnh lu di. Nhn l?ai c?n hng ngn n?m ?? t? ch? coi con ng??i l n l? ??n m?c coi quy?n con ng??i l ???ng nhin cho t?ng ??a tr? t? khi m?i sinh ra.

Pht tri?n v? th? ch? c?ng v?y. ?ng u ? chuy?n sang ch? ?? dn ch? t? h?n 30 n?m nay, nh?ng nhi?u n??c v?n b? coi l n?n dn ch? khi?m khuy?t, l ch? ?? tham nh?ng. V?y nn nhi?u ng??i Vi?t khng mong c ngay m?t b?n hi?n php ti?n b? theo k?p th?i ??i. Ngay c? m?t s? v? lnh ??o c?ng nhn nh?n?i?u ny, khi nu ra cc b?t c?p v? lu?t ??t ?ai, v? vai tr c?a Qu?c h?i.

Nh?ng gi? s? b?n hi?n php hi?n hnh ???c tn tr?ng v th?c hi?n nghim ch?nh 100% th VI?t Nam ta ? ?i m?t b??c kh xa so v?i hi?n nay. Khi ? s? khng c ai b? ?i t v t?i tng tr? v t?ng v?n b?n hi?n php 2013 cho ng??i dn. Khi ? Qu?c h?i (c cho d l 95% ??ng vin) s? c vai tr ki?m sot ho?t ??ng c?a chnh ph? t?t h?n. Cho d khng cng nh?n quy?n s? h?u ??t ?ai c?a dn, nh?ng n?u vai tr nh n??c th?ng nh?t qu?n l khng b? l?i d?ng ?? gip cc t?p ?on t? b?n chia chc ti nguyn qu?c gia th ? khng c cc v? xung ??t ??t ?ai ?? mu. Nhi?u l?m, k? khng h?t.

Cho d cc mu thu?n x h?i ? Vi?t Nam ngy cng su s?c, nh?ng nguy c? l?t ?? l 0 %. Ai ? s?ng ? Vi?t Nam ??u nhn th?y v?n ?? ny.

V?y th ??y nh?ng ng??i khc ki?n, nh?ng ng??i ph phn ???ng l?i c?a nh c?m quy?n sang pha b?t ??ng chnh ki?n l t?i ki?n. Nh?ng ki?n ch?i tai v?n ch?a ??ng nh?ng ?i?u c ch cho vi?c ki?n t?o chnh sch.

V?y hy ?? m?i ki?n t?n t?i, nghe hay khng l vi?c khc. Khi ? s? khng c b?t ??ng chnh ki?n.

Cn nh? coi ? l b?t ??ng chnh ki?n, l c?m ?n ch?y tr??c -t th ch? khi?n cho qu trnh canh tn ??t n??c b? tr hon, khi?n nhi?u c? h?i t?t b? b? r?i.

Nh?ng g th g, bc ti c ??o ??c khng bao gi? ? ch?t ng??i c?m ?n ch?y tr??c xe.

   

Th? t??ng Ph?m Minh Chnh t??ng ni?m cc li?t s? G?c Ma n?m nay. https://www.vietnamplus.vn/thu-tuong-pham-minh…/777786.vnp

L? dng hoa t??ng ni?m cc li?t s? G?c Ma ngy 14.03.2015 b? c?n ph b?i cc thanh nin m?c o c mu ??.

Comments are closed.