Christian Gampert

Hợp tuyển Frankfurt (kỳ 7)

Phạm Kỳ Đăng dịch BÀI THƠ “NGƯỜI DU KHÁCH NGOÁI NHÌN VỀ PHÍA SAU” CỦA GÜNTER KUNERT Christian Gampert Bài thơ in trong tập…