Sách mới của Nguyễn Thị Từ Huy và Nguyễn Hưng Quốc

unnamed

Tuần vừa qua Văn Việt nhận được hai cuốn sách mới của Người Việt Books, trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

unnamed1. Gửi người yêu và Tin- Tiểu thuyết của Nguyễn Thị Từ Huy

Đề tài chính của cuốn sách Gửi Người Yêu và Tin là Dối Trá. Sống trong một xã hội chỉ thấy toàn gian dối, người ta cần một chỗ nương tựa, cần tâm sự với một người mình có thể tin, một người mình yêu thì càng quý báu. Vì vậy, cuốn sách này gồm những lá thư của một người đàn ông viết gửi cho người yêu. Cô nàng là một phụ nữ không thuộc cùng một chủng tộc mà lại sống ở một xứ rất xa xôi. Cô sống hoàn toàn ngoại cuộc, không chia sẻ hoàn cảnh của anh, mà cũng không mang chung những hoài vọng, ước ao mà anh ôm ấp muốn thực hiện cho đồng bào của mình. Vì vậy, anh có thể nói thật, nói đầy đủ những tư tưởng, ý kiến, hy vọng hay nghi ngờ của mình.

 Trích giới thiệu của Người Việt Books

unnamed 2. Mấy vấn đề phê bình và l ý thuyết văn học- Tiểu luận của Nguyễn Hưng Quốc

Vừa nhắm vào văn hoá viết vừa nhắm vào văn hoá đọc, trong cuốn sách này, tôi đề cập đến mấy vấn đề chính: vai trò của lý thuyết, chức năng điển phạm hoá (canonization) và giải điển phạm hoá (decanonization) của phê bình, nhu cầu đổi mới, đề tài chiến tranh trong quan hệ với hiện thực và với quá trình tái cấu trúc ký ức tập thể, ý nghĩa của văn hoá tục, tính văn bản và liên văn bản của văn học, lưu vong với tư cách một phạm trù mỹ học, và cuối cùng, việc du nhập chủ nghĩa hậu hiện đại vào văn học Việt Nam. Theo tôi, đó là những vấn đề căn bản và quan trọng nhất hiện nay.

 Trích Lời nói đầu của Nguyễn Hưng Quốc

 

Be first to comment