Hội thảo Tám Năm Cánh Buồm

FB Thao Dinh

Ra đời năm 2009, đến nay Cánh Buồm vừa tròn 8 tuổi – bằng tuổi một bạn học sinh lớp Ba. Bạn Cánh Buồm bé nhỏ mỗi năm đã trình ra với xã hội những sản phẩm cụ thể, theo định hướng hiện đại với mong muốn góp những viên sỏi tích cực cho con đường chấn hưng nền giáo dục nước nhà.

Đó là bộ sách 10 cuốn Văn, Tiếng Việt từ lớp MỘT đến lớp CHÍN;
Đó là Tủ sách Tâm lý học Giáo dục Cánh Buồm;
Và năm 2017 này, các cuốn sách Lối sống, Khoa học, Tiếng Anh từ lớp MỘT đến lớp NĂM.
8 năm (và hơn bốn chục năm chuẩn bị) mới có chừng này!

Mời bạn đến với Cánh Buồm để đón chào những trang sách mới, để cùng tâm tình về những việc ta đang làm và cần làm để tạo nên một nền giáo dục tích cực cho con em. Mời bạn!

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1559104244143438&set=a.125142827539594.27754.100001316329106&type=3&theater

Comments are closed.