Lỗi của tôi mọi đàng

(Rút từ facebook của Hoàng Dũng)

Bộ trưởng Công an Tô Lâm tính toán chi li: “Người ta nói ở quê tôi người dân bình thường lao động cần cù đang rất nghèo, không được 1 tháng 17 kg gạo, 15 kg rau và bao nhiêu thịt, bao nhiêu đường, quần áo… Thế nhưng những người đi tù còn được chế độ rất cao như thế”.

Rồi bác Bộ Tô kết: “Có người nói như thế này thì đi tù còn hơn. Thành ra có người cố gây ra điều gì đó để được xử tù. Điều đó thực tế là có và sẽ gây nhiều khó khăn về mặt xã hội”. Câu kết này quả gây sốc. Chẳng thế mà báo Thanh niên ban đầu giật tít: “Bộ trưởng Công an: ‘Chế độ phạm nhân cao có người sẽ tìm cách đi tù’”, còn lưu dấu vết ở đường link: https://thanhnien.vn/thoi-su/bo-truong-cong-an-che-do-pham-nhan-cao-co-nguoi-se-tim-cach-de-di-tu-1042160.html, nhưng sau đó rụt rè sửa lại: “Bộ trưởng Công an: Quyền của phạm nhân phải phù hợp khả năng đáp ứng của nhà nước”.

Hai năm trước, nghe bác Tổng Nguyễn hùng hồn tuyên bố: “Nhìn tổng quát, đất nước có bao giờ được thế này không?” (https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/chinh-tri/nhin-tong-quat-dat-nuoc-co-bao-gio-duoc-the-nay-khong-339469.html), do trình độ thấp, mình không hiểu. Nay nhờ bác Bộ Tô, mình vỡ lẽ: ở một đất nước mà chỉ cần “1 tháng 17 kg gạo, 15 kg rau và bao nhiêu thịt, bao nhiêu đường, quần áo…” là người ta sẵn sàng đi tù, thì theo logic, nếu bác Tổng Nguyễn đúng thì bác Bộ Tô sai; còn nếu bác Bộ Tô đúng thì bác Tổng Nguyễn sai. Cả hai bác chức vụ đều cao vòi vọi, mình không có gan cho ai trong hai bác sai cả. Nhất định hai bác đều đúng. Vậy thì chắc chắn do anh nhà báo ghi sót hai chữ “nhà tù” trước “đất nước” trong câu tuyên bố của bác Tổng Nguyễn! Nhà tù Việt Nam tốt xưa nay chưa từng có. Anh nào không thấy điều đó, mà không chịu ở tù, hay ở tù sướng thế mà còn bày đặt kêu ca, thì đúng là ngu lâu. Mà cho anh đi tù, là rất nhân đạo.

Các nhà báo! Sao lại lơ đễnh chết người như thế chứ!

Nhưng này, cơ mà bác Bộ Tô cho biết “[...] ông nhận được phản ánh của cử tri cho rằng, trong điều kiện đất nước như hiện nay mà quy định về quyền của phạm nhân như vậy là quá cao” và “đề nghị quy định của luật phải tính tới điều kiện kinh tế – xã hội, khả năng đáp ứng của nhà nước để khả thi”. Mỗi phạm nhân chỉ “1 tháng 17 kg gạo, 15 kg rau [...]”, mà công quỹ không kham nổi, thì chắc số phạm nhân phải đông như quân Nguyên! Không khéo các bác bớt tiêu chuẩn thực phẩm, quần áo phạm nhân để tiết kiệm công quỹ thì chết mẹ cả lũ!

Nhưng nếu thế thì nhà tù không hơn gì bên ngoài à? Không có lẽ sau khi bổ sung hai chữ “nhà tù” trước “đất nước” mà câu của bác Tổng Nguyễn trước đúng mà sau lại sai sao? Đến đây, lại thấy trình độ của mình quả nhiên quá thấp, không đủ sức hiểu được ý của lãnh đạo đất nước.

mea culpa, mea culpa, mea máxima culpa.

Comments are closed.