V?n h?c mi?n Nam 54-75 (572): Nguy?n M?ng Giác (k? 6)

N??c c?n, hoa lau

M?t ?m gi th?i ch? tri m?t
N??c c?n hoa lau ch? m?t ni?m.
T?n ?

X?p d?n m?i th? ?u vo ?, th ? chn gi? t?i. Ch? cn hai gi? n?a l ??n gi? gi?i nghim, m mai T?nh l?i ph?i ?i s?m. C ci g canh cnh bn lng T?nh. Chng nh? hnh nh? mnh cn qun m?t ci g, ci g quan tr?ng l?m. T?nh b?n th?n ?i ra ?i vo m?t lc, m?i nh? ??n ch? Tr?m. T?nh ch?a ??n cho ch?, ch?a bo cho ch? bi?t t? mai chng khng cn ?n c?m thng ? ? n?a. V nh?t l… ch?a ??n th?c hi?n th? ci ??nh T?nh ngh? t? lu m c? qun ?i, ??nh ? b?ng b?ng tr?i d?y mnh li?t t? lc chng nh?n ???c gi?y g?i.

Khi T?nh ??n hi?u, th khch cn ?ng l?m. Vi bc cng ch?c gi, n?m ba ng??i lnh v?a nhai c?m v?a ni chuy?n ?n o. Ch? Tr?m b?n ti b?i pha sau ci t? knh ??ng cc th?c ?n. Th?y T?nh ??n, ch? vui m?ng h?i:
“Sao em ??n ch?m v?y? Ch? t??ng em l?i ham ch?i, qun v?”.
T?nh c? bnh t?nh ni:
“Em ph?i ?i cho h?t b?n b, b con. Mai T?nh ?i”.
Ch? Tr?m ng??c v?i ln:
“?i ?u?”
“Em ph?i trnh di?n. Khng h?c ???c n?a”.
Ch? Tr?m khng tin ? tai mnh, ci tay c?m mu?ng n??c m?m ?? l? l?ng ? th? l?ng ch?ng, m?t nhn T?nh v?a tra h?i v?a xt xa. T?nh ni ti?p, cho n xong ?i:
“Em l?i cho ch?, v s?n d?p bo cho ch? bi?t mai em khng ?n c?m n?a”.
Lc ?y, ng??i lnh ng?i ? bn ngoi g tha vo chn g?i tnh ti?n. Ch? Tr?m ??nh gi? l? ?? ni chuy?n v?i T?nh, nh?ng ti?ng g m?i lc m?i h?i thc c?p bch h?n. Ch? Tr?m ?nh b?o:
“Em l?i ng?i ch? bn c?m ?n ?i. Ch? ch? m?t cht. Ch? tr? vo li?n”.
T?nh ? ?n c?m ? nh thm B?o, nn ch? ng?i ? ci bn con st quy hng l? ?ng nhn chung quanh. Ch? Tr?m t? ngoi vo, ?i th?ng ??n pha T?nh, tay di su m?y t? gi?y b?c bo nho vo ti o. Ch? ni:
“Sao T?nh khng cho ch? bi?t s?m. Cc em l?n l??t ?i h?t, qun ny ch? cn m?y ng cng ch?c gi trong to hnh chnh v m?y anh qun c?nh bn ??n. Thng tr??c c Vi?n, c L. By gi? ??n em. Nh?ng T?nh c vo cng m?t ch? v?i H khng?”
T?nh b?o:
“Ch?c c?ng vo ? ch? ?i ?u. H n ?i tr??c, m l?i oai. By gi? vo ?, n thnh ?n anh c?a T?nh r?i. M?c s?c m b?t n?t”.
Ch? Tr?m xut xoa:
“Em ?? t?i pht cht m?i bo, lm sao ch? k?p vi?t th? v g?i qu cho n. Nh ch? cn c hai ch? em ci ct, t? ngy n ?i, ch? khng thi?t lm ?n g n?a. Ch? cn ti?p t?c m? qun, l v s? n xin ti?n khng c m g?i. Em vo trong ? c g?p H…”
M?t ?m ?ng qun nhn ko vo qun, nhi?u ng??i trong b?n ? say, b??c chn nam chn xiu. T?nh ??c th?y s? b?c b?i trong nh nhn c?a ch? Tr?m, ni tr??c:
“Thi ?? em ra pha tr??c coi c?p tivi m?t ch?c, ch? khch ?i h?t em tr? l?i. Ch? b?n qu em s? phi?n”.
Ch? Tr?m b?i r?i khng bi?t ph?i ni g ?? xin l?i. Th?y T?nh ??ng d?y th?t, ch? cu?ng qut:
“Nh?ng em ph?i tr? l?i nghe khng. Ch? mu?n nh?n vi chuy?n cho H”.
T?nh ra pha tr??c ???ng ??ng nhn v? v?n ln tr?i. Ch? cho khch v? h?t, chng m?i tr? vo qun. Ch? Tr?m h?i:
“Tin t?c c g l? khng T?nh?”
“Tin t?c g?”
“Tin ??c trn truy?n hnh ?y”.
“T?nh c?ng khng nghe n?a. Lc tr? ra, th?y h? ? t?t r?i. Khn gi? ch thch c?i l??ng. M?i l?n th?y ci ng ?n m?c ch?ng ch?c ??c tin chi?n s? hi?n l?n trn tivi, tr? con nhao nhao ph?n ??i. L? tr? khng khoi tin chi?n s?. T?nh c?ng v?y”.
T?nh ngh? ??n hnh ?nh m?t ci my truy?n hnh c dng ng??i th?t. Nh?ng ci khung tivi s? n?m ? ?u. Ch? Tr?m ni:
“Mai em vo ?, n?u g?p…”
T?nh khng nghe th?y ch? ni g, mi ch ??n t??ng t??ng ring. Ch? Tr?m ni ch?a h?t, T?nh ? c?t l?i:
“Ch? ngh? hay th?t. N?u c ci tivi ng??i, th khun hnh n?m ch? no? Trn trn ???c khng?”
Th?y hnh ?nh ng? ngh?nh qu, ch? Tr?m c?ng thch th c??i l?n. Ch? qun m?t cu ni d? dang. Tr?m ph? h?a:
“?, ph?i ??y. N?u trn trn ai c?ng c ci khun hnh, th ti?n bi?t m?y. c ngh? th? g, l hi?n ngay thnh ch? trn trn. Ng??i khc ??c ???c li?n, kh?i ph?i m?i mi?ng ni ho?c l?ng tai nghe”.
T?nh ngh? xa, v?n l?i:
“L? mnh ngh? lung tung?”
“Th hnh trn khung nh?y lo?n x?”.
T?nh ch?t ngh? ??n ??nh c?a mnh, h?i l?i:
“L? mnh khng mu?n cho ai hay bi?t ?i?u mnh ngh??”
“Khng ???c. B?y gi? ph?i thnh th?c. Ai n?y ??u trong su?t. Khng cn gi?u gi?m ???c g. M mu?n gi?u c?ng ???c. Ch? vi?c l?y tc ph? khung hnh l?i”.
T?nh c??i, ch? vo mi tc lo xo c?a Tr?m:
“Th? th ?n b l?i qu, khng cng b?ng”.
Chng ch?t ngh? ??n m?t tr ch?i th v?, bu?t mi?ng ni ngay:
“Ch? bu?n ng? ch?a? Ch?a ph?i khng. Hay mnh ch?i tr ny ?i. T??ng t??ng trn trn ch? v trn trn T?nh ??u c khun hnh c?. Ch? ??c ngh? c?a T?nh cn T?nh ??c ngh? c?a ch?. Ai ??c sai, b? ph?t”.
Tr?m th?y tr ch?i l? lng, thch ch b?ng lng. Trn khun m?t ???m bu?n c?a c gi ba m??i t? lu nh?n nh?c cam ch?u m?i th?, ph?ng ph?t m?t s?c s?ng m?i. Nng xoay ng??i h?n l?i, ??i di?n v?i T?nh, hai ci ch? ch?ng ln bn. T?nh nh?c:
“Ch? ph?i vn tc cao ln ch?”.
Tr?m c??i, h?t c? mi tc ra pha sau vai, h?i T?nh:
“? ??c r ch?a?”
“Cn m?. Ph?i ?i?u ch?nh l?i ?i m?i ???c. Ch? ng?i yn nhn th?ng nh”.
Tr?m g?ng ng?i yn, m?t ng??c cao ln tr?n nh? m?t pho t??ng ranh mnh.
“T?nh ??c ???c ch?a?”
“Ch?a. Thi cho ch? ??c khun hnh c?a T?nh tr??c”.
Tr?m c??i nh?, tm m?t lc r?i ch?m ri ??c, nh? ??a b m?i h?c di?n v?n:
“???c. T?nh ?ang ngh?: ?… ?y… chn… qu… r?i. ?i… l… ph?i”.
T?nh ph?n ??i:
“Sai. Ho?c ch? ??c l?m ho?c ci my h?. Thi ?? T?nh ??c ch? nh: Mai… lo… d?y s?m”.
Tr?m c?t ngang:
“?on m. D? nhin l ch? ph?i d?y s?m ?? ?i ch?”.
“Nh?ng T?nh ch?a ??c h?t. Cn n?a: Qua r?i m?t ngy nh?c nh?n. ?i v? cho ng??i ta ngh?”.
Tr?m l?i c??p l?i:
“Sai. Hon ton sai. Ci truy?n hnh c?a ch? t?t, nh?ng loa phng thanh c?a T?nh t? qu. Ch? hi?n m?t ?ng, ??c m?t n?o”.
“Th? ch? hi?n ci g?”
“Ch? ch? ngh?: Khng bao gi?, vng, khng bao gi? ch? qun ???c ?m nay. ?m cu?i ti?n T?nh ln ???ng. C?u em ngoan. Th?t ngoan. Ch?a bao gi? H cho ch? nh?ng pht thch th nh? T?nh”.
T?nh th?y lng nao nao, h?i h?i h?n v ? c nh?ng ??nh khng ??p ban ??u. Ci ??nh by th? m?t cu?c ch?i, ?? tr?c nghi?m kh? n?ng ??i v?i m?t ng??i ?n b. ?? th?y cu?c ??i mnh v?n cn c m?t ngh?a. ?? t? an ?i r?ng d khng tr?n quy?n ??nh h?t c? ??i mnh, mnh v?n c th? gi? tr?n ch? ??ng trong t?m tay ng?n. Chng ?m lo u, s? mnh ? ?i qu xa, nn ng?i l?ng m?t lc, m?t m? mng nhn ln tr?n nh. Tr?m t m nhn v? khc th??ng c?a T?nh, lng trn hoi nghi. Nng h?i:
“Cn T?nh th ?ang ngh? ??n nh?ng chuy?n xa, th?t xa. Ch? ??c th?y trn khung hnh c?a T?nh cu ny: Ta bu?n… ta nh?… gi c Thu Ng?c ? ?y”.
T?nh gi?t mnh, nhn l?i k? g??ng m?t Tr?m, th?y v? ph?ng ph?u gi?u ??ng sau s? m?a mai khinh m?n c? tnh. Chng v?i ni:
“ , ci my phng thanh c?a ch? c?ng t? ch?ng km. ?ang khng l?i chen chuy?n Ng?c vo ?y. T?nh ni th?t, Ng?c ch? l m?t ng??i quen, t? th?i th? ?u cho ??n lc ?i h?c”.
Tr?m nghing ??u, v?a c??i m?m v?a h?i:
“Th?t khng?”
“Th?t tr?m ph?n tr?m”.
“Nh?ng khi no ni ??n Ng?c, ch? v?n th?y ?i m?t T?nh long lanh. Nh? m?y ci ?n pha xe m??i bnh, c?c m?nh, b?t ch?p s??ng m hay ging bo pha tr??c”.
“Ch? ch? t??ng t??ng”.
“Ch? c t??ng t??ng ?u. Ch? ch? ??c trn khun hnh c?a T?nh m bi?t ??y ch?”.
“Ch? ??c sai”.
Tr?m h?i h?p, e ng?i m?t lc, mm mi c? d?n nh?ng khng ???c, t m h?i:
“Th? ??c ?ng th th? no?”
T?nh khng chu?n b? t??ng k?p, ch?n ch? hon binh:
“?ng ?? T?nh ?ang ngh?… ?ang ngh? nh? ch?. Ngh? ??n bu?i t?i ??p nh?t trn ??i. Ngh? ??n… ngh? ??n hnh ?nh m?t ch? Tr?m khc h?n ch? Tr?m th??ng ngy”.
Tr?m thch th gi?c:
“Khc nh?ng g? Sao m khc?”
Gi?ng T?nh c? lm ra m? m?ng:
“M?t b ch?… m?t b ch? hi?n nh? cc b ch? hi?n trong truy?n th?n tin. Gi?ng ni nh?, nh m?t u y?m, tm h?n hi?n ho. T?nh m? ??c c ring m?t ng??i ch? nh? v?y, su?t m?t ??i”.
Tr?m ? bi?t ???c ?i?u mu?n bi?t. Nng mu?n ng?p th? v xc ??ng. Tr??c m?t hnh dng T?nh nh?t nho ch? cn l? m? m?t ci mi?ng c??i, m?t mi tc ?en. Nng khng t? ch? ???c, th th?c h?t lng mnh:
“T?nh lm ch? sung s??ng. C? ??i s?ng ci ct, khng c l?y m?t ni?m hy v?ng. C nhi?u lc ch? c c?m gic khng th? ch?u ??ng ???c n?a, mu?n b? ?i bi?t ?i m?t, ra sao th ra, d…”
T?nh c??p l?i v Tr?m nghe gi?ng ni c?a T?nh c nhi?u khc l?, nh? c? d?n m?t ni?m ph?n n? b?t ch?t:
“C bao gi? ch? m? ??c ?i t?i m?t n?i no ?, m?t n?i xa l?, khng ai quen bi?t mnh, s?ng bung th? m?c tnh v?i m?t ng??i ?n ng ??n tr??c, trong vng m?t ?m, m?t ngy, hay m?t tu?n, r?i bnh th?n ln xe v? nh, ti?p t?c cu?c ??i heo ht c?”.
Tr?m nghe r l?m, nh?ng ch?t l?ng khng bi?t tr? l?i th? no. Nng r?i h?n vo m?t tr?ng thi h? ?ng, ph?c t?p ch?a bao gi? c?m th?y. Nng thch th v khm ph r?ng mnh v?n cn l m?t ci g ?? k? khc mong ??c, khng ph?i l ci bng v ngh?a tr??c s? th? ? l?nh nh?t c?a khch ??i. Nh?ng ??ng th?i nng th?y t?i nh?c ??n xt xa. ? l s? khm ph h?nh phc ??ng th?i v?i n?i tan v? c?a ?o t??ng. Nng th tho:
“Em dm ni th? v?i ch? h? T?nh?”
By gi? T?nh m?i th?c s? s? hi, h?i h?n ? c nh?ng t??ng qui ??n phi lun ??n nh? v?y t? ?u, v ? ?? cho c qu? du vo m m?u x?u xa trong m?y ngy li?n khng cho chng b? cu?c. T?nh l nh:
“Xin l?i ch?. T?nh qu?n tr m?t r?i. T?nh th?t l m?t ??a hn m?t, x?u xa”.
T?nh ??nh ti?n v? pha Tr?m, nh?ng nng gi?t mnh li l?i, gi?ng h?t ho?ng:
“Thi, khuya r?i. T?nh v? ngh? mai cn ?i s?m. Ch? ? qun h?t nh?ng l?i em ni, d l l?i ph?i hay l?i tri. Em c?a ch? ln ???ng bnh yn nh!”
T?nh khng bi?t lm g khc h?n l l?ng l? cho Tr?m, r?i ra kh?i qun. Lc b??c ??n c?a, T?nh nghe ch? Tr?m ch?y theo ni v?i:
“T?nh cho ch? nh?n m?t cht. Ni gim v?i H l ch? ? nh?n ???c th?. Ch? s? tm cch vo tr??c ngy H ch?n ??n v?.

*

Hai ng??i ni ?? th? chuy?n cho ??n khi tr?i t?i. T?nh mu?n cho Tr?m th?y c?nh bn c?u ??p ?ng y nh? mnh t??ng t??ng. Tr?m cng nh?n tr t??ng t??ng c?a T?nh chnh xc v phong ph. C?nh ?n trn c?u ph?n chi?u trn m?t sng ??p th?c. Nh?ng s??ng b?t ??u xu?ng. Tr?m v T?nh tr? l?i con ???ng nh? ra c?u, r?i theo qu?c l? ?i ng??c ln b?n xe. Ph? x l?ng l? m ?. Tr?m th?y lng xc ??ng, khe kh? ht m?t cu di. T?nh l?ng nghe, nh?ng ch?u khng bi?t nng ht bi g, ch? th?y ?i?u nh?c thong th? m ? nh? ti?ng chung chi?u. ?m ? v?. Bng t?i vy ph? hai ng??i. ?m gu?c v ti?ng giy vang vang trn ???ng nh?a, ??u ??n, thanh bnh. Ch?a bao gi? Tr?m ???c h??ng m?t c?m gic tho?i mi nh? h?ng nh? v?y. Tr?m th th?c:
“N?u khi chi?u khng nghe l?i T?nh, th ? ph m?t m?t ?m ??p trong ??i”.
T?nh b?o:
“Khi nghe H ? ?i ??n v? r?i, ch? thi?u no nh? ng??i m?t h?n. Trng th?m l?m”.
“Lm sao khng bu?n ???c. ?em ti?n nong qu?n o vo cho n, khng ng? ch? vo tr? c m?y ti?ng ??ng h?. N?u khi chi?u c xe ra, ch? ? v? r?i. M lm sao em ra ngoi ???c?”
“T?nh ???c php ra ph? mua ?? b?p cho ??i ??i. Vo trong ny, em lm ph? b?p m”.
Ch? Tr?m c??i:
“Th? by gi? ng b?p cho ti ?n g ?y?”
“Em s? ?i ch? m?t b?a c?m ngon khng thua qun c?m ch?. Ch? n?y kh l?m. ?n xong, em s? ??a ch? v? ??n t?n c?ng nh tr?”.
“Ni ch?i v?y thi, ch? t?i nay T?nh ph?i ?? ch? tr? ti?n. Hm tr??c T?nh ??n cho, l? ra ch? ph?i lm vi?c ti?n hnh. Ch? t?i T?nh ch? ??n gi? cht m?i bi?t. Hm nay ch? xin thay th? m?t b?a ti?c khc”.
T?nh ??nh t? ch?i, nh?ng ngh? ??n b?a t?i hm tr??c khi vo lnh, chng ng??ng ngng li?c m?t d xem thi ?? ch? Tr?m. Chng th?y ch? khng c cht h?n gi?n c?m t?c no. Chng l?ng l? ?i bn Tr?m, mi?ng hut so ?? gi?u b?i r?i. ??n ci qun ch? ng ba, T?nh h?i:
“Hay mnh vo ?y?”
Tr?m ng?c nhin h?i l?i:
“Ci qun ny v?ng qu. T?nh s? bu?n khng?”
T?nh c??i ch? v? pha c nh ?n ng? s?c:
“D??i kia th l?i ?n o qu”.
Tr?m cho cu ni ?y ng?m ch?a nhi?u ?i?u h?a h?n, m?t ?? b?ng ci xu?ng nhn b??c chn hai ng??i trn s?i, khng ni g. T?nh th?y mnh ?i h?i xa Tr?m, c? nhch l?i g?n h?n. Gi b? th?i m?nh vo b?, h?t tung t o xanh c?a Tr?m ln tr?i, r?i dn ch?t ln ?ng qu?n T?nh. Tr?m ??nh ci xu?ng ko v?t o l?i, th T?nh c?ng ??nh ci xu?ng g? v?t o Tr?m ra. Hai ng??i cng c?ng ??u vo nhau. Tr?m c??i nh?, th?n thng:
“Ch?t. T?nh c ?au khng?”
“Khng ch?t. V?n s?ng nh?n r?ng. Nh?ng ch? c ?au khng?”
Hai ng??i cng c??i ln sung s??ng. Tr?m qun h?t e th?n gi? gn, c??i h? h?, ch?y nhanh xu?ng b? ct. Nng ci xu?ng ch? m?t con cng nh? ?ang s? hi ch?y tm ch? np d??i nh ?n ???ng, r?i rt b?o:
“T?nh, T?nh, l?i ?y. Trng con cng t?i nghi?p ch?a?”
T?nh ??n n?i th con cng ? chui vo hang su. Chng gi? v? h?i:
“T?nh c th?y con cng no ?u?”
“N v?a chui vo ?y r?i”.
“Con cng hay con cua?”
Tr?m b?c t?c ci:
“Cua khc cng khc ch?. Con cua to b?ng c? bn tay. Cn con cng nh? t t?o m?i ch?y l?ng qu?ng dy”.
T?nh ni:
“T?nh th ch? th?y c cua m thi. L?i khng ph?i cua s?ng bi?t b. Ch? c ng?i th?y mi th?m ngo ng?t trong gi hay khng? ?? ch? bi?t mi g no. Cua ram mu?i ??y. Cua ram mu?i c?a T?nh h?p d?n ngon lnh h?n con cng gi c?a ch?”.
Tr?m hi?u T?nh, ch? ngn tay tr? vo T?nh trch:
“?? ham ?n. Ra bi?n, g?n tr?i cao bi?n r?ng, m ch? ngh? t?i cua ram mu?i. Phm phu t?c t?”.
R?i c??i rn r. Hai ng??i d?t nhau tr? l?i qun. Tr?m nh??ng cho T?nh t? ch?n mn ?n, r?i su?t bu?i t?i ng?i ng?m T?nh ?n ngon lnh. T?nh lu lu nh?c:
“Sao ch? khng ?n ch? ng?i c??i?”
“Tr?m c ?n ??y ch?”.
“?u. Ly bia c?a ch? cn nguyn v d?a th?t g pha ch? cn ??y”.
“Ch? ?n nhi?u m. Khng dm ?ng h?t ly bia, s? say”.
Tr?m nng c?c bia ln u?ng m?t ng?m nh? cho c, r?i ??t c?c xu?ng, l?y ??a g?p m?t mi?ng th?t g b? vo chn c?a T?nh. T?nh v?i can:
“T?nh ?n nhi?u r?i. Ch? ?n ?i ch?”.
R?i g?p mi?ng th?t b? l?i chn Tr?m. Hai ng??i c? m?i qua m?i l?i nh? v?y mi, p nhau ?n cc th? ngon, ??n n?i cu?i cng th?c ?n trn bn khng cn g c?. Tr?m c?ng u?ng lun c? hai ly bia ??y. Khng quen u?ng r??u, nng th?y mu nng b?c ln m? c? m?t, trong ??u t?ng ti?ng g ??u g ??u nh? nh?p ba. nh ?n t? qun chi?u ln khun m?t nng cng lm t?ng thm v? h?ng ho. L?n ??u tin, T?nh th?y Tr?m kh ??p. Cn Tr?m th ??m ??m nhn chng thanh nin khun m?t lng m?n s?u m?ng tr??c m?t, mi mm ln ?i?u thu?c, khi nh? ra t?ng ng?m th?t khinh b?c t? tin. Lc b?y gi? c nhi?u ng??i vo qun c??i ni inh ?i, l?i l? t?c t?u. Tr?m gi? v? khng nghe th?y, cn T?nh th kh ch?u g?i b?i tnh ti?n. Tr?m ginh tr?. T?nh khng bi?t lm sao, ch? Tr?m tr? xong ti?n r?i cng v?i Tr?m ra kh?i qun. ?m ? v? t? lu. Tr?ng nh ln kh?i m?t n??c, lm h?ng r?c c? m?t vng bi?n l?ng. T?nh th?y c?nh ??p qu, ?? ngh?:
“Mnh ?i d?c theo b? bi?n m?t cht cho ?? n?ng b?ng. Ch? c g?p v? khng?”
Tr?m tr? l?i nh?: “Khng”, r?i chu?ch chong b??c theo T?nh. Hai ng??i ?i c?nh nhau bn b? n??c, cng ngy cng xa khc bi?n no nhi?t ?n o. Gi nh? m?n man ? g m, Tr?m th?y khoan khoi gi? c? hai tay ln tr?i, b?o T?nh:
“?m d? ch?u qu. T?nh hy ??a tay cao cho bu?ng ph?i m?, ht h?t mt d?u c?a gi. B?t ch??c Tr?m ?y ny”.
T?nh nhn Tr?m. B?y gi? tr?ng ln cao h?n chi?u vo ?i m?t nng, ph?n chi?u nh long lanh. Tr?m c? ??ng ?i tay nh? l?i tr? con t?p th? d?c. T?nh nhn Tr?m m?t lc, tr? l?i:
“Ch? ph?i lm c gio m?i ?ng. Nh?ng T?nh ?u ph?i l c?u b m ch? d?y cch th?”.
“Ch? c? th?y T?nh l c?u b nh? th??ng, t?c khng?”
“T?c ch?. Tr??c kia khi cn ?i h?c, th nh?n l b b?ng c?ng ???c ?i. Nh?ng by gi? T?nh ? ch r?i. T?nh l Ph ??ng Thin V??ng, ?n b?a ti?c ch? ?i xong, v??n vai m?t ci, thnh ng??i l?n li?n. By gi? T?nh l?i coi Tr?m nh? m?t c b. Nh? m?t c b nh?”.
Tr?m c??i khng tin, gi?ng c??i trong nh? th?y tinh, r?ng r? d??i tr?ng. Nng ni:
“B?y qu. ? m?t ti?n l?i cn m?t lun t??c ng??i l?n. Nh?ng lm c b c?ng th, ch? sao. Lm c b…”
Tr?m v?a ni ??n ?, th chn b??c h?t vo m?t h? ct. Nng ku ln, ng qu? trn ct ?m. T?nh v?i ci xu?ng n?m cnh tay Tr?m nng d?y, mi?ng r?i rt:
“C sao khng c b? C vi?c g khng, c b c?a anh?”
R?i, trong m?t thong, T?nh mu?n thi hnh ??nh m?t thng tr??c. Khng ch?n ch?, Tr?m v?a ??ng ln ngang t?m tay th T?nh ? m ch?m l?y nng, hai tay m ch?t thn th? ?ang nng b?ng c?a nng. Tr?m m?m nh?n trong tay T?nh, hai bn tay ch?i v?i run r?y m?t lc r?i c?ng m ch?t l?y l?ng T?nh. Nng ng? ??u ra pha sau, m?t nh?m nghi?n, mi?ng th tho:
“T?nh… T?nh. C nh? ?m hm ?y… T?nh ? h?i ch?. Ch? mu?n s?ng h?t tr?n v?i T?nh, nh? c? cy, mung th…”
T?nh c?m th?y thn th? Tr?m cng ngy cng n?ng. Nng ? b? thng hai chn. o Tr?m ??n ??t m? hi, v theo ? nh? nhng l?ng l?, T?nh ??a bn tay theo Tr?m ng? d?n xu?ng l?ng ct ?m. Tr?m nh?m m?t, mi?ng m?m c??i. T?nh ngh?n khng ni ???c g. Chng ? ch? ??nh ngay t? khi nghe Tr?m m?i chng ?i ?n, nh?ng tnh th? bi?n chuy?n ??t ng?t, ??a chng vo ci th? th? ??ng. V v?y, T?nh l?ng ng??i, hoang mang khng bi?t ph?i lm g, ch? qu g?i bn c?nh Tr?m ??u c b?ng b?ng, n??c b?t tro ra ? ??u l??i. Tr?m m? m?t say ??m ng?m T?nh.

*

T?nh v Tr?m ra kh?i vng huy?n ho?c c?a tr?ng di, ct ?m, c? d?i, ?m su lng b?n th?n, r r?i. Hai ng??i ?i bn nhau, nh?ng khng ai ni v?i ai l?i no. Mi t?i lc ??n g?n nh tr? c?a Tr?m, T?nh c? ni m?t ci g:
“Ho bnh r?i, th? no T?nh c?ng ???c tr? v?. Lc ?y…”
Tr?m v?i c?t l?i, gi?ng ni v? ?i v h?t ho?ng:
“Cn ?nh nhau m. Nh?t ??nh em khng v? ???c ?u”.
Ni xong, Tr?m ?i nhanh vo c?ng, nh? ch?y tr?n. T?nh nghe thoang tho?ng trong cu ni cu?i cng c?a Tr?m, c ci g gi?ng nh? m?t ni?m mong ??c mu thu?n ??n k? d?, xt xa.

Ngu?n: http://www.talawas.org/talaDB/showFile.php?res=14648&rb=08

Comments are closed.