Hành khúc: Vinh quang Hồng Kông

Bùi-Viết Văn Đức dịch

Ôi, tại sao đất nước này tràn lệ đắng?
Tại sao Nhân dân nổi sóng căm hờn?!
Đầu ngẩng cao và thét lời giận dữ:
Không lặng im, ta không thể lặng im!
Phải có Tự do để cùng tái thiết,
Tự do là cái cần giành lại hôm nay!

Nỗi khiếp sợ vẫn còn, như bản tính NGƯỜI,
Nhưng lớn cao hơn là NIỀM TIN nơi lồng ngực;
Máu đã đổ trên đường ta tiến bước,
Máu đổ cho một Hồng Kông tươi sáng, tự do!

Giữa ồn ào tranh luận,
Có ai đó hô vang:
“Tất cả hãy cùng nhau ra giữa phố phường,
Giành giữ lấy quyền Tự do mưu sống,
Với khí lực Công dân và Trí tuệ cộng đồng.”

Bình minh dậy rồi, Hồng Kông tự do,
Hãy nối vòng tay những ngươi đồng chí –
Vì tiến bộ của Nhân quần, vì Công lý,
Vinh quang Hồng Kông – Vạn đại Hồng Kông!


Bản dẫn bên dưới có khác; có thể có nhiều phiên bản.

 

image
=====
Chỉnh theo bài chuẩn
中文歌詞
何以 這土地 淚再流
何以 令眾人 亦憤恨
昂首 拒默沉 吶喊聲 響透
盼自由 歸於 這裡
何以 這恐懼 抹不走
何以 為信念 從沒退後
何解 血在流 但邁進聲 響透
建自由 光輝 香港
在 晚星 墜落 徬徨 午夜
迷霧裡 最遠處 吹 來 號 角 聲
「捍自由 來齊集這裡 來全力抗對
勇氣 智慧 也 永不滅」
黎明來到 要光復 這香港
同行兒女 為正義 時代革命
祈求 民主 與自由 萬世都 不朽
我願 榮光 歸香港
英文歌詞
此歌共有 12 套英文譯詞,此爲簡潔版譯詞
For the tears that we shed on this soil
For the anguish we had in this turmoil
We keep our heads up, our voices strong
May freedom root in Hong Kong
For the fear that looms overhead
For the hope that moves us ahead
We march in blood, our martyrs along
May freedom glow in Hong Kong
Deepest night we shall not be in fright
In the mist, a new day breaks with chants and light
Stand with us, with virtuous minds and unbending spines
The pearl we hold will always shine
Come children of our motherland
The time has come to wage a revolution
Freedom and liberty belong to this land
May glory be to Hong Kong.

Comments are closed.