Vân-Ánh Vanessa Võ: Sao B?c ??u

Tr?nh Y Th?

1.

clip_image002Nh?c s?/Nh so?n nh?c Vn-nh Vanessa V

Hy t??ng t??ng m?t bu?i t?i trong m?t khn tr??ng trang tr?ng vo b?c nh?t c?a thnh ph?, b?n v g?n nghn khn thnh gi? khc nn th? trong im l?ng tuy?t ??i theo di nh?ng v? ?i?u tuy?t lun c?a nh?ng v? cng thu?n th?c, bi?u di?n nh?ng chuy?n ??ng khi v? bo khi d?u dng, khi ti?t ch? khi man d?i, nh? bay trong chn khng, nh? th? tr?ng l?c c?a qu? ??t ch?ng h? c s?c ht no ?ng k? ??i v?i h?, v c?m xc trong tim b?n dng tro ??n ?? ng?n ng? lc b?n nh?n ra nh?ng chuy?n ??ng c?a nh?ng v? cng ballet dy cng luy?n t?p ?y ?n nh?p st sao v?i nh?ng n?t nh?c m?t bi ca tr th? H? Xun H??ng! V r?t nhi?u m thanh, giai ?i?u khc, v?i phong cch sng t?o hi?n ??i, vang ln t? cc nh?c c? c? truy?n Vi?t Nam, ?n tranh, ?n b?u… M?t bu?i di?n c m?t khng hai, ti dm kh?ng ??nh nh? th?. S? ng?c nhin lc ban ??u mau chng nh??ng ch? cho ni?m th v? hi?m th?y trong m?t ch??ng trnh ca v?, b?i ? l s? ph?i ng?u tuy?t h?o gi?a ngh? thu?t ma v ngh? thu?t m thanh.

Ti mu?n ni ??n bu?i di?n c?a v? ?on Alonzo King LINES Ballet v?i t? khc Sao B?c ??u c?a nh so?n nh?c/ngh? s? trnh di?n nh?c c? c? truy?n/ca s? Vn-nh Vanessa V vo trung tu?n thng 4 n?m 2019 v?a qua t?i Yerba Buena Center for the Arts, t?a l?c ngay trung tm thnh ph? San Francisco, m?t t? ?i?m ngh? thu?t n?i danh th? gi?i v?i nh?ng b?t ph ngh? thu?t ??c ?o v nh?t l tinh th?n nhn b?n ?? cao tnh ?a ch?ng, ?a v?n ha c?a c?ng ??ng nhn lo?i.

Ballet l ngh? thu?t ma Ty ph??ng c ngu?n g?c t? Renaissance Italy, nh?ng pht tri?n m?nh t?i hai qu?c gia Php, Nga. Chnh nh so?n nh?c Nga Peter Tchaikovsky l ng??i vi?t nh?ng t?u khc ballet b?t h? m t?i ngy nay v?n ???c di?n kh?p n?i trn th? gi?i. ? l ballet c? ?i?n hay ballet hn lm m cc tr??ng ??i h?c l?n ??u c ch??ng trnh ?o t?o cc v? cng xu?t s?c cho cc v? ?on l?n nh?. So v?i Nga, n??c M? khng c m?t truy?n th?ng ballet lu ??i, nh?ng gi?ng nh? r?t nhi?u b? mn ngh? thu?t khc, ballet sau khi ??t chn ??n ??t M? ? tr?i qua nh?ng chuy?n ha k di?u ?? thot thn thnh nh?ng hnh lo?i m?i, tn k h?n, to b?o h?n, b?t ph ra kh?i ci truy?n th?ng c?ng nh?c ?i khi kh?nh kh?ng m?t cch khng c?n thi?t. ? l khi cc nh bin ??o ma l?y l?ng nh? George Balanchine, Martha Graham (ch? nu hai tn tu?i tiu bi?u) ? n?a ??u th? k? XX ?? xu?t lo?i hnh ballet m ngy nay th??ng ???c m?nh danh l ballet tn c? ?i?n. Nh?ng hnh nh? b?n ch?t c? h?u c?a ng??i M? l khng bao gi? ch?u ??ng yn m?t ch?, m c? loay hoay tm cch lm m?i, khng b?ng lng tr?n v?n v?i ci ?ang c, m ch? mu?n b??c ra kh?i ci clich so mn. Th? l sang n?a sau th? k?, ng??i ta c thm ballet hi?n ??i v ballet ???ng ??i. V? ?on LINES Ballet do nh bin ??o ma l?ng danh Alonzo King sng l?p l ballet ???ng ??i.

M?c d ballet c? ?i?n v?n ???c nhi?u ng??i yu thch v ?i xem, nh?ng cng ngy ballet ???ng ??i cng l?n l??t sn ch?i, v chnh s? kh?i s?c trong ngh? thu?t, tnh nhn b?n, cng tinh th?n sng t?o ? cho ballet ???ng ??i m?t ch? ??ng b?n v?ng v chung th?y trong lng gi?i th??ng ngo?n. So v?i ballet c? ?i?n, ballet ???ng ??i phng khong h?n nhi?u v cho php nh bin ??o th?c hi?n nh?ng ??ng tc to b?o, l? lng, ?i khi g?n nh? man d?i, ?? c?c t? c?m xc v m?i t??ng quan b ?n gi?a c? th? con ng??i v?i c?nh s?ng xung quanh. Cc v? cng ?i chn khng, ngay c? v? cng n? c?ng khng ?i giy d ?i lc v?n ph?i nhn chn nh? ballet c? ?i?n. Trang ph?c gi?n d?, nh?ng l? m?t, ??p, r?t t v?i, th??ng b?ng t? l?a, r?i quy?n vo thn hnh khi h? bay nh?y trn khng trung, cng lm t?ng v? di?m ?o, k b.

V? m?t m nh?c th ?y m?i chnh l ?i?m b?t ph l?n c?a ballet ???ng ??i. Trong khi ballet c? ?i?n v?n bm tr? vo kho tng m nh?c c? ?i?n, nh?t l t??ng ?i Tchaikovsky ? th?i k c?c th?nh c?a Lng m?n ch? ngh?a, th ballet ???ng ??i t?a ra kh?p b?n ph??ng tr?i, ng??c xui chi?u th?i gian, thu n?p khng bi?t bao nhiu th? lo?i m nh?c khc nhau, b?t k? ?ng Ty, mi?n hay, mi?n lm b?t ln tinh th?n khai phng, th? hi?n nh?ng thu?c tnh cao ??p cng thn ph?n con ng??i ci m ng??i ta th??ng g?i l human spirit v trong ch?c lt ch?p b?t ???c ngh?a cao xa c?a th? gi?i t? nhin v?n hay b? qun lng trong cu?c s?ng bnh nh?t. N l cu?c tm ki?m khng bao gi? ng?ng ngh? h??ng ??n nh?ng thnh t? b?n th? rng bu?c chng ta l?i v?i nhau nh? nh?ng con ng??i bn trong c?ng ??ng chung: s? ??ng c?m; ni?m vui ngy th?; khng nhn danh b?t c? ?i?u g d?n ??n s? phn bi?t; c kh? n?ng v??t qua ???ng bin phn cch ?? ??t ??n ch? ha ??ng

C l? v?i nh?ng ni?m nh? th?, nh bin ??o ma Alonzo King ? kho lo thi?t d?ng m?t ch??ng trnh m ph?n m nh?c c g?n nh? ??y ?? cc y?u t? lin k?t ch?t ch? v?i nh?ng chuy?n ??ng c? th?, ?? t? ? chng ta c c?m t??ng nh? s? v?t h?u hnh c?ng nh? phi h?u hnh trong th? gi?i chng ta ?ang s?ng ???c n?i li?n v?i nhau b?ng nh?ng ???ng nt nhi?m m?u. (Ph?i ch?ng ? chnh l ngh?a siu hnh c tnh tri?t h?c c?a t? LINES?) Ph?n ??u, ng s? d?ng nh?ng trch ?o?n m nh?c l?y ra t? m?t s? ki?t tc b?t h? c?a th?i k Baroque (Johann Sebastian Bach, George Frideric Handel, Henry Purcell) v Lng m?n (Robert Schumann). Bn c?nh ? l hai t?u khc Interlude c?a nh?c s?/nh so?n nh?c Lisa Lee, sng tc v?i ngn ng? v phong cch m nh?c hi?n ??i, m ng??i trnh t?u chnh l tc gi?. T? khc Sao B?c ??u c?a nh?c s?/nh so?n nh?c Vn-nh Vanessa V, v?i th?i l??ng trn d??i 40 pht, chi?m tr?n ph?n sau ch??ng trnh.

Trong ph?m vi bi vi?t ??n s? ny ??n s? v ch? nghe m?t l?n duy nh?t, v?i m?t c?m nh?n h?t s?c ch? quan theo c?m tnh, khng c nh?c ph? trong tay nn ch? bi?t nh?n ??nh theo tri th?c thnh gic v tr?c gic, ph?n phn tch ch?c ch?n l khng chuyn su v chu?n xc ti xin thu h?p nh?n ??nh c?a mnh vo t? khc ny c?a ch? Vn-nh, v xem ? l ch? ?i?m c?a bi vi?t.

clip_image003

M?t phn c?nh ma trong Sao B?c ??u

2.

Sao B?c ??u l m?t t? khc g?m chn ti?u ?o?n khi trnh di?n v?i ban v?, nh?ng t? gc ?? c?u trc m nh?c, c th? chia khc nh?c thnh su hnh m m m?i hnh m c th? xem l m?t ti?u ph?m t??ng ??i ??c l?p v? c? m?t m nh?c l?n ngh?a ngoi m nh?c: Floating Field, Autumn Rain, Lullaby/ Sorrow, Awakening, Shoulders to Shoulders/Tears, Going Home. M?i ti?u ph?m c th? l m?t cu chuy?n, nh?ng c?ng c th? l m?t c?m h?ng, hay m?t th?c, m?t n?i ni?m, m?t kh?c h?a, m?t hoi ni?m, m?t c?n ?au, m?t hnh ??ng, v.v. Chng khng nh?t thi?t ph?i c chung m?t ch? ?? no nh?t ??nh, nh?ng ton b? khc nh?c ???c n?i k?t b?i s?i ch? di, ? l, cu?c s?ng con ng??i l m?t chu?i nh?ng ph?n ??u trong bi k?ch v th?m k?ch kh?c li?t, n ? b?p chng ta xu?ng t?n cng ??t ?en, th?m ch d??i ??a ng?c ??a ?y, th? nh?ng v sao b?c ??u khng bao gi? t?t, khng bao gi? di d?ch hay bi?n ??i ?? chng ta c th? n??ng vo ? m nh?m h??ng, d? d?m tm con ???ng v? nh, ngi nh tm t??ng c?a tnh th??ng v bao dung, nhn i.

Ti?u ph?m m? ??u t? khc c tn g?i l Floating Field. Ng??i nghe b? ch?n ??ng ngay b?i nh?ng thanh m huy?n ho?c, th?m ch ma m?. N ru h?n ng??i nghe vo m?t th? gi?i k ?o, khng ph?i hi?n th?c tr?n t?c m c?ng khng ph?i th?n tin thot t?c, n l?ng l? ? n?i no, ? th? hay hoang m?c, lng thn hay ni r?ng, t?t c? nh? bay b?ng vo m?ng m?. Nghe k? h?n, ta th?y nh so?n nh?c ? d?ng cng t?o nh?ng thanh m l? lng ?y b?ng m?t hnh th?c ph?i m ??y sng t?o. Ch? c hai nh?c c? truy?n th?ng l piano v cello, cn cc nh?c c? khc, ph?n nhi?u thu?c b? g, l t??ng ??i xa l?: sansula (m?t nh?c c? trng nh? ?? ch?i, ch? c chn n?t, thanh m vang v?ng nh?ng sng m tuy?t m); thunder tube (hnh ?ng, m?t ??u bt, ??u kia h?, pht ra m thanh nghe nh? ti?ng s?m r?n); hai nh?c c? khc c?ng thu?c b? g l temple blocks (ti?ng g cc cc nh? ti?ng m) v singing bowl (cn g?i l prayer bowl, b?ng ??ng trng nh? ci l? h??ng, ng??i s? d?ng nh?c c? c?m v?t hnh ?ng ng?n nh? ci di qut xung quanh mp l? t?o thnh m vang u u ngn di). Ch?a h?t, nh?ng thanh m m ho?c ?y ???c ?i?m xuy?t b?i ti?ng ?n tranh ro r?t, v gi?ng ht nghe nh? ti?ng kinh c?u. V?i m?t gin nh?c nh? th?, ch?ng trch Floating Field ? m ho?c ng??i nghe v ng??i xem ngay t? giy pht m? mn. B?t ng? nh?t l khi gi?ng ni c?t ln nh nh?, ch?m bu?n, v ng??i ta long thong nghe ra d? nhin ph?i hi?u ti?ng Vi?t trch ?o?n v?n b?n cu?n trung thin Cnh ??ng b?t t?n c?a nh v?n Nguy?n Ng?c T?. M?t ng?c nhin k th khi ti?ng ??c v ti?ng nh?c khng chi nhau t no, m ng??c l?i, ha quy?n vo nhau nh? nh?ng ha m tuy?t h?o.

Ng?c nhin ny ch?a d?t th ng?c nhin khc ph? ln l?p trn khi ti?ng ?n tranh ??t ng?t gieo th? ca tr ?i?u B?c v?i gi?ng ngm m?t bi th?, c?ng ?i?u ? ?o: bi C?nh Thu c?a n? s? H? Xun H??ng. Cc v? cng trn sn kh?u, ch?c ch?n khng ai hi?u ngh?a bi th? ?, nh?ng c h? chi ?u, ai n?y t?p trung tm tr vo nh?ng chuy?n ??ng c? th? c? l?t t? dng nh?c. ?i?m ?ng l?u ? ?o?n ny, ch? Vn-nh ? s? d?ng ?n tranh nh? m?t nh?c c? g ngoi ph?n dy c? h?u. Tay tri ch? nh?n nh dy ?n, ba ngn tay ph?i ?eo mng s?t nh? ti?ng t?, thi tho?ng ch? dng kh?p ngn tay v lng bn tay ch? ti?p gip c? tay g hay v? ln mnh ?n t?o thnh nh?ng m thanh nghe t??ng t? ti?ng tr?ng ch?u v?n lun lun c bn c?nh ca n??ng v ng??i g?y ?n ?y trong m?t bu?i ht ca tr truy?n th?ng. Ngn ng? m nh?c ca tr l r?t tinh t?, ca n??ng ph?i bi?t m h?i nh? ch?, gi?ng ht th ph?i trn vnh r ch?. m qung cc n?t nh?c li?n k? th??ng cch xa nhau, b?i th? ch? Vn-nh ? b? nh?ng n?t tr?m v?i nhi?u cung b?c trong lc ch?m ri v??n ln n?t cao ?? gy hi?u ?ng ph h?p v?i th? nh?c. Ti?u ph?m ny ???c tc gi? g?i l Autumn Rain M?a Thu, c l? v cu ph ?? trong bi th? ???ng lu?t c?a n? s? C? Nguy?t ???ng, Thnh tht tu tiu m?y gi?t m?a, v? c?nh tiu tao tr?m m?c m?t ngy ma Thu. Nghe c?ng h?p l.

Ti?p theo l khc Lullaby, ?i?u Ru con Nam b? r?t quen thu?c:

?u ?i… v d?u
C?u vn ?ng ?inh
C?u treo l?c l?o
G?p gh?nh kh qua

?u ?i…
Kh qua m? d?t con qua…
Con thi tr??ng h?c
M? thi tr??ng ??i…

Khc ht ru con Nam b? nghe th?t gi?n d? v khng ??a b no (d l B?c, Trung hay Nam) nghe m khng thiu thiu ?i vo gi?c ng? hi?n ha. ? ti?u ph?m ny tc gi? s? d?ng ?n tranh ?i km v?i gi?ng ht v c? hai ???c di?n t?u theo th? nh?c ti t?, m?t th? nh?c dn gian ??c tr?ng c?a vng ??ng b?ng Nam b? Vi?t Nam, ngh? nhn th??ng l nng dn chn l?m tay bn ?n ca mua vui sau nh?ng gi? v?t v? lao ??ng ngoi ??ng ru?ng.

Li?n ti?p theo Lullaby l Sorrow, m?t ti?u ph?m khng l?i vi?t cho ?n tranh v?i ph?n ha ??m c?a gin nh?c g?m th? c?m, kn b v t? t?u ?n dy (violin, viola, cello, double-bass.) V? ti?u ph?m ny, ch? Vn-nh ? th? l? nh? sau lc ti vo g?p ch? t?i h?u tr??ng sn kh?u sau gi? trnh di?n:

Ti vi?t khc nh?c ny ??c bi?t cho tc ph?m m nh?c d??i d?ng ngh? thu?t ?a ph??ng ti?n The Odyssey: From Vietnam to America, trong ? ti ph?ng v?n 52 thuy?n nhn v??t bin t? n?n. Sorrow l m?t khc nh?c v?i tham v?ng ni ln n?i ?au ??n, kh? s? v bin, c? th? xc l?n tinh th?n, c?a thuy?n nhn do h?i t?c gy nn. M?t trong nh?ng cu chuy?n ti ???c nghe k? l: M?t b m?, v s? hai ??a con gi c?a mnh b? h?i t?c b?t ?em ?i, ? t??i d?u c?n ln ng??i chng v b?o chng n?m gi? ch?t. B?n h?i t?c b?t ?i t?t c? ph? n? trn tu, k? c? b m?, nh?ng b? l?i hai ??a con gi b. Chng ?em nh?ng ph? n? b?t h?nh ? ln m?t hn ??o hoang v ?m ?m m ln ??o hm hi?p h?t ng??i ny ??n ng??i kia. May thay t lu sau c tu ?nh c ?i ngang ??o, th?y h? v gi?i c?u ?em v? tr?i t? n?n Thi Lan. T?i ?y, ng??i ?n b tm th?y hai ??a con v ???c thu?t l?i r?ng m?t trong hai ??a sut ch?t ng?p v d?u c?n. Vn-nh

M?t cu chuy?n th??ng tm trong v vn nh?ng chuy?n th??ng tm khc c?a giai ?o?n l?ch s? ?en t?i v?a qua c?a dn t?c.

Hai ti?u ph?m Lullaby v Sorrow ???c nh so?n nh?c s? d?ng l?p trnh k? x?o m thanh Fractal cho ti?ng nh?c l? l?ng trong khng gian khi?n ng??i nghe c c?m gic nh?ng ng??i m? ?y nh? c m?t ?u ?y v?i ti?ng than khc n? non, s?u mu?n.

clip_image004

M?t phn c?nh ma trong Sao B?c ??u

Ti?ng nh?c chuy?n bi?n sang nh?p ti?t m?nh m?, h?ng ph?n h?n khi ti?u ph?m Awakening b?t ??u. V?i khc nh?c ny, th? c?m l chnh, ???c ph? h?a b?i kn b, phong c?m, v m?t nh?c c? ngu?n g?c Phi chu trng nh? qu? b?u, thu?c b? g, g?i l gourd. Ti?ng nh?c ?i khi ???c ph? h?a b?i ti?ng gi?m chn nh?p nhng c?a cc v? cng. C th? hi?u ?y l lc con ng??i t? tuy?t v?ng chuy?n sang hi v?ng khi th?y v sao b?c ??u l?p lnh trn n?n tr?i ?m t?i.

Ti?u ph?m Shoulders to Shoulders ti?p theo c?ng ni ln tinh th?n l?c quan t??ng t?. ? khc nh?c ny ch? Vn-nh ? s? d?ng m?t nh?c c? ??c ?o, ? l ci kn bp, ?? t?o hi?u ?ng. Kn bp x?a kia ???c dng trong qun ??i, cng v?i ti?ng tr?ng, t?o thnh ti?ng thc qun gi?c gi nghe n n?c trong lng. Sau ph?n kn bp v tr?ng gi? nh?p ?i?u cho ng??i v? cng solo, ?on v? cng vai chen vai ti?n ra sn kh?u v ti?ng nh?c tr?i ln v?i English horn v ?n dy. ???c h?i v? ngh?a khc nh?c ny, ch? Vn-nh b?o ti: C?m h?ng c?a ti khi vi?t khc Shoulders to Shoulders ny xu?t pht t? cu ni, m t? lu ti v?n nghe, N?u b?n mu?n ?i nhanh, hy ?i m?t mnh. N?u b?n mu?n ?i XA, hy cng ?i v?i nhi?u ng??i khc. Ch? ni thm, Ngy nay chng ta ?ang sinh s?ng trong m?t th?i ??i m con ng??i d cch xa v?n d?m v?n c th? k?t n?i v?i nhau, mi?n l th??ng yu nhau. Chng ta ph?i m?nh m? cng nhau ???ng ??u v?i mun vn kh kh?n gy nn b?i lng th h?n v tnh ?? k?, chia r?. Nh?ng ph?i gian nan l?m, ph?i c nh?ng n? l?c to tt snh vai cng nhau vun b?i l t??ng t? ?? v? ?iu tn, chng ta m?i c th? tr? nn m?nh m? nh? v?y ???c, v ?i lc y?u lng, chng ta ? ?? r?i nh?ng gi?t n??c m?t. ? l ngh?a c?a khc Tears xen vo n?m gi?a khc Shoulders to Shoulders. C nh?ng lc chng ta khc trong lng, nh?ng ni?m tin son s?t v?n khng suy suy?n, khng nh?t phai ?? cng nhau c?t b??c.

? ti?u khc Tears, ti?ng ?n b?u nghe th?t khc l? v ch? ? ko thanh m v? (dng cho violin) thay v que g?y theo phong cch c? truy?n, v hi?u ?ng m thanh u u?t, s?u bi ? ?? l?i trong lng ng??i nghe m?t c?m gic no n?, chan ch?a c?m xc bu?n. Ti?ng ?n b?u ???c ph? h?a b?i ti?ng organ nh th? v ti?ng bass tr?m.

clip_image005

M?t phn c?nh ma trong Sao B?c ??u

Xu?t hi?n sau cng trong t? khc Sao B?c ??u l Going Home. ? ti?u ph?m ny ch? Vn-nh ? m??n nh?c ?? chnh t? hnh m th? hai, khc Largo, giao h??ng s? 9, New World Symphony, c?a nh so?n nh?c Antonn Dvork, ng??i Bohemia (C?ng ha Czech ngy nay), v c?i bin cho ?n b?u v?i ti?ng organ l??n nh?ng n?t tr?m bn d??i. Dvork sng tc khc giao h??ng k v? ny trong th?i gian ng l?u tr ? Hoa K? nh?ng n?m cu?i th? k? XIX, v m nh?c ng??i da ?en c ?nh h??ng r?t r nt ln khc nh?c. Giai ?i?u m ch? Vn-nh vay m??n ? ???c chnh m?t mn ?? c?a Dvork c?i bin thnh m?t ca khc Spritual v?i nhan ?? Goin home, v c?ng nh? t?t c? cc bi Spritual khc c?a ng??i da ?en, n d?a trn thang m pentatonic (ng? m). ?i?u ny c ngh?a l nh?ng n?t nh?c ? khng g?p kh kh?n cht no n?u ??a vo cc nh?c c? c? truy?n Vi?t Nam. Th?c ra, ng? m l thang m ???c dng trong m nh?c t? th?i c? ??i b?i khng bi?t bao nhiu s?c dn trn th? gi?i. T? ni ??i ?o heo ht gi c?a Scotland cho ??n cc b? l?c ng??i da ?? Nam M?, t? r?ng gi Phi chu cho ??n cc ? th? m?i B?c M?, ?u ?u c?ng th?y ng? m thm nh?p vo ti?ng nh?c dn gian. Lo?i nh?c Spiritual c ngu?n g?c t? ng??i n l? da ?en ??u d?a trn thang m pentatonic, v n d?n d b??c sang chi?m gi? vai tr quan tr?ng trong nh?c Jazz, nh?c Rock r?t ph? bi?n ngy nay.

Going Home k?t thc t? khc Sao B?c ??u, l ??c m? c?a t?t c? nh?ng k? cn l?c loi trn th? gian.

clip_image007

Vn-nh (o di ?en) v v? ?on Alonzo King LINES Ballet

3.

Vn-nh Vanessa V l m?t trong nh?ng nh so?n nh?c Vi?t tr? g?n ?y t?o ???c ti?ng vang su r?ng, c ti?m n?ng ?i xa vo ngh? thu?t dng chnh c?a n??c M?, n?i ch? ?ang ??nh c?. Ti?ng nh?c c?a ch? vang v?ng t?i cc thnh ???ng trang tr?ng; ch? ???c trao gi?i Emmy, m?t vinh d? khng nh?; cho ??n th?i ?i?m ny, ch? l nh?c s? Vi?t Nam duy nh?t ???c m?i vo trnh di?n t?i White House; ch? th??ng xuyn c?ng tc v?i Kronos Quartet, m?t ban nh?c t? t?u ?n dy tr? danh hon v? chuyn tr? nh?c ???ng ??i; ch? thu thanh v?i di?u th? cello Yo Yo Ma; v khng bi?t bao nhiu cng trnh l?n nh? khc li?t k trong ti?u s? ch?, khng th? k? h?t ra ?y ???c. Ti?u s? ch? l m?t chu?i nh?ng thnh t?u m thnh t?u no c?ng l gi?c m? c?a l?m k? khc, b?t k? ngu?n g?c t? ?u. Nh? vo nh?ng thnh t?u ? c?a ch?, nh?c Vi?t vang v?ng trn th? gi?i, v qua ? b?n s?c v?n ha Vi?t c c? h?i ??n v?i c?ng ??ng nhn lo?i.

Trong cu?c tranh lu?n v? v?n ?? ph? bi?n nh?c Vi?t, nh?ng nh?c s? nh?c dn t?c nh? Nguy?n H?u Ba ch? tr??ng nh?c Vi?t ph?i ???c trnh t?u b?ng nh?c c? truy?n th?ng. ? l tinh th?n thanh gio v chng ta hi?u t?i sao. Nhn t? gc ?? c?a phi t?n c?, nh?ng ??c tnh tiu bi?u xc ??nh ni?m, tinh th?n, c?m xc m?t b?n nh?c Vi?t nh?: ?i?u (Nam, B?c), h?i (Khch, Thi?n, Ai, On), th? nh?c (dn ca, ca tr, ? ?o, cho c?, quan h?, l? nh?c, ca Hu?, h mi nh, h khoan L? Thu?, nh?c ti t?, nh?c thnh phng, v?ng c?, v.v.) ho?c nh?ng m s?c ??c tr?ng, ??c ?o t?o nn b?i nh?ng k? x?o trong ngh? thu?t trnh t?u nh? rung, v?, m?, nh?ng thanh m vi qung, s? tan long, th?m ch bi?n m?t, n?u trnh t?u b?ng nh?c c? Ty ph??ng. Quan ?i?m c?a h? d?a trn l l? b?n s?c nh?c Vi?t ch? c th? duy tr b?ng l?i trnh t?u v?i nh?c c? v phong cch c? truy?n, t? ??i ny sang ??i khc truy?n l?i b?i nh?ng ngh? nhn s?ng ch?t v?i ngh? thu?t c?a mnh.

?? ph?n bc l?i l?p lu?n ?y, nh?c s? L V?n Khoa b?o, Mu?n ph? bi?n nh?c Vi?t, ta ph?i so?n cho nh?c c? Ty ph??ng. Nghe m ng??i ta c?m thng ???c th ng??i ta m?i ti?p nh?n. Nh? ?, nh?c s? trn th? gi?i m?i ch?i ???c. Cn n?u mnh ch? ch?i nh?c c? truy?n c?a mnh thi th ng??i no ph?i h?c nh?c c? truy?n m?i ch?i ???c. Nh? v?y l t? mnh gi?i h?n mnh.

So v?i cc nh?c s? Nguy?n H?u Ba v L V?n Khoa, Vn-nh Vanessa V tr? tu?i h?n, thu?c th? h? h?u chi?n, n?ng ??ng h?n, v d? nhin to b?o h?n. Ch? khng ng?n ng?i s? d?ng ngn ng? H?u Hi?n ??i cho ngh? thu?t t?o thanh c?a mnh, ch? ph?i m cc nh?c c? c? truy?n Vi?t Nam v?i cc nh?c c? l? c?a th? gi?i, th?m ch nh?ng k? x?o t?o thanh ch? c?ng khng n? h, c?t sao t?o ???c ti?ng nh?c v?i hi?u ?ng theo mu?n. Nh? v?y, b?n s?c Vi?t khng bi?n m?t ton di?n nh? nh?c s? Nguy?n H?u Ba e ng?i, m d??ng nh? cn ???c th?ng hoa nh? nh?ng y?u t? k?t h?p m?i l?. ch khai phng bng b?c trong ti?ng nh?c ch?. Ch? ? th?c s? chinh ph?c ???c gi?i yu nh?c c?a ??t n??c ny, v con ???ng ch? ?ang d?n b??c l con ???ng tuy c nhi?u chng gai tr?c tr? nh?ng ??ng th?i ?em l?i khng t nh?ng ph?n th??ng tinh th?n qu gi.

Con ???ng ?y c?a ch? cn r?t di tr??c m?t.

5/2019

Comments are closed.