Lê An Thế

Thơ Lê An Thế

Thiếu   Thành phố, vỉa hè, bông hoa, hòn đá, trang giấy, hoặc em vẫn thiếu đi bao cây số bao nhiêu ngày bao…

Thơ Lê An Thế

1. Đá Một Cái Cột Điện   Mày chiếu sáng thành phố này bao nhiêu đêm Sống ở đây bao nhiêu tuổi Sao vẫn…