Phạm Cao Hoàng

Người Amish ở Mỹ

Phạm Cao Hoàng Một cánh đồng bắp của người Amish ở Pennsylvania, Hoa Kỳ – Photo by Stan Dzugan (2018)

Bò và người

Thơ Phạm Cao Hoàng Photo by Phạm Cao Hoàng, Phú Thứ, tháng 9.2017 không rõ kiếp trước chúng tôi là gì không biết kiếp…

Tôi đang vẽ tâm hồn của bạn

Phạm Cao Hoàng Tặng anh Trương Vũ Trong ảnh: Họa sĩ Trương Vũ – Photo by Phạm Cao Hoàng. Virginia, 6 tháng 12, 2015…