Giai điệu thoát phàm

Bùi Minh Quốc

          Kính tặng hành giả tập tu Thích Minh Tuệ

và tất cả những ai đang hướng về phương trời chân giác

 

Chân trần trên sỏi đá

giữa lòng MẸ THIÊN NHIÊN

giữa đời phàm ô uế 

âm thầm từng bước nhẹ

âm thầm tu MINH TUỆ

trầm trầm từng giây vang

từng giây từng giây lan

thanh cao và huyền diệu

một giai điệu thoát phàm

từng bước đi tỏa sáng

vén dần đêm mù loà

bình minh dần ló rạng

từ TUỆ TÂM lan xa

 

Bao chùa to tượng lớn

bao thuyết giảng vô hồn

tróc dần mọi lớp sơn

dưới chân trần vô ngôn

vang giai điệu thoát phàm

 

Vang giai điệu thoát phàm!

nhạc êm rền vạn dặm

nhạc êm rền tỏa sáng

nhuần thấm mọi chân tâm

lay thức mọi u tâm

xuyên tỏ mọi tà tâm

 

Chấn động khắp thế gian

thông điệp lặng truyền lan:

Một thời chân giác đến!

Một thời chân ngộ đến!

 

Bao chùa to tượng lớn

bao giáo đường nghênh ngang

bao giáo quyền cao sang

cùng bạo quyền, trọc phú

cùng lâu đài biệt phủ

đang dần trơ phế hoang

trên bãi rác đời phàm

trong mắt người chân ngộ.

 

Đà Lạt 11/6/2024

Comments are closed.