??ng thu?n Thoát Trung

L H?c Lnh Vn

V?i ti, vi?c Trung C?ng ??a tu th?m d ??a ch?n Haiyang Dizhi 8 cng cc tu h?i c?nh t?i vng bi?n T? Chnh c?a Vi?t Nam gy tc ??ng tch c?c cho ti?n trnh n??c ny thot Trung.

Ch?c t? lu r?i, quan st cc ??ng thi chnh tr?, qun s? v ngo?i giao qu?c t? c?a Trung C?ng lin quan t?i ?ng Nam , ph?n ?ng ng??i Vi?t c?m nh?n ?i?u ny:

Trung C?ng lun mu?n Vi?t Nam l? thu?c Tu. Trung C?ng lun mu?n dn t?c Vi?t Nam chia r? nhau, ng??i Vi?t gi?t ng??i Vi?t h? cng vui. Trung C?ng lun mu?n Vi?t Nam c ??c trn th? gi?i. Trung C?ng lun mu?n m?t n??c Vi?t y?u ?t.

Vi?t Nam, ?? gi? n?n t? ch?, c?n khng l?i cc mu?n trn c?a Trung C?ng.

1) ?i?u ??u tin l Vi?t Nam khng ?? b? Trung C?ng kh?ng ch?: ph?i Thot Trung

Xin minh b?ch ?i?m ny: Thot Trung l thot s? kh?ng ch? c?a Trung C?ng ch? khng ph?i thot tnh h?u ngh? gi?a hai dn t?c Vi?t Hoa.

C ng??i b?c b?i v?i hai ch? Thot Trung, cho r?ng n??c Vi?t c l? thu?c n??c Tu ?u m ph?i Thot Trung! Trong khi trn tr?ng tinh th?n ??c l?p dn t?c c?a l?p lu?n ny, ti l?i khng cu n? t? ng?. R rng t? m?y ch?c n?m nay Vi?t Nam b? Trung C?ng kh?ng ch? trn g?n nh? t?t c? cc m?t tr?n. H? mu?n ?nh ta l ?nh, mu?n chi?m ??o ta l chi?m. H? p ??t lu?t l? c?a h? trn vng bi?n truy?n th?ng thu?c v? ta. H? ginh h?u h?t cc cng trnh tr?ng ?i?m qu?c gia. Dn chng ??n nhau h? c ?nh h??ng khng nh? trn cng vi?c nhn s? cao c?p c?a Vi?t Nam… Khng bi?t s? th?c ra sao, nh?ng ?? cc ??n ?on nh? v?y lan truy?n trong dn l r?t khng nn

ngh?a th?c ti?n c?a Thot Trung l Vi?t Nam thot ra kh?i vng kh?ng ch? c?a Trung C?ng. Vi?t Nam nh?t thi?t ph?i thot, cng mau chng cng t?t v cng ? lu trong vng kh?ng ch? ?, ti?m l?c dn t?c cng suy ki?t, ch kh dn t?c cng b?c nh??c, T? Qu?c cng ti?n g?n t?i v?c th?m tiu vong… Vi?t Nam nh?t thi?t c?n Thot Trung.

2) ?u l nhn t? thnh cng quan tr?ng nh?t cho vi?c Thot Trung?

?? Thot Trung, Vi?t Nam c?n khc v?i Trung C?ng. Nhn t? thnh cng quan tr?ng nh?t l khc bi?t v? cc gi tr? c?t li.

Trung C?ng ??c Ti, Vi?t Nam c?n Dn Ch?.

Trung C?ng ki?m sot dn chng nghi?t ng, Vi?t Nam c?n m? r?ng T? Do cho ng??i dn. Trung C?ng sng bi c nhn, t?p trung quy?n vo m?t ??ng, Vi?t Nam c?n m? r?ng x h?i dn s?, m?i g?i ton dn gp ti l?c v tr l?c.

Trung C?ng dng s? tr tr ??i x? v?i th? gi?i, trong m?i quan h? song ph??ng hay ?a ph??ng lun tranh ph?n l?i cho mnh m?t cch khng trung th?c, khng theo tinh th?n Win Win. Vi?t Nam c?n chn thnh trong giao th??ng v trong lin k?t ??ng minh qu?c t?. Vi?t nam c?n tn tr?ng cc chu?n m?c ??o ??c v ?ng x? c?a th? gi?i Dn Ch? v?n minh.

?i?u quan tr?ng n?a l h? t? t??ng cng tri?t l v cch t? ch?c x h?i, Vi?t Nam c?n d?ch chuy?n xa kh?iTrung C?ng trn kha c?nh ny. C th? Thot Trung ???c khng khi m hai bn thng su?t l t??ng v?i nhau (l t??ng t??ng thng)? C th? Thot Trung ???c khng khi m v?n r?t g?n g?i v?i Trung C?ng trong tnh ??ng ch lin k?t mi h? r?ng l?nh? V nh?t l c th? Thot Trung ???c khng khi Vi?t Nam v Trung C?ng xc ??nh u?ng mu ?n th? s?ng ch?t c nhau (v?n m?nh t??ng quan) v ci l t??ng t??ng thng ?? M??i Su Ch? Vng ? th?c l m?t tr g?t g?m ? qu lu l?i r? ti?n, Vi?t Nam c?n d?t khot thot kh?i chng!

Vi?t Nam c?n d?t khot khc Trung C?ng v t?t c? cc qu?c gia giu m?nh v v?n minh trn th? gi?i ??u khc v?i Trung C?ng. Khng ch? khc v? cch s?ng bn ngoi m khc v? l t??ng s?ng, gi tr? s?ng su s?c bn trong. N?u Vi?t Nam gi?ng v?i Trung C?ng v khc v?i ph?n th? gi?i cn l?i, khi Trung C?ng t?n cng Vi?t Nam, Vi?t Nam kh b? ch?ng ??. L n??c nh?, v?n n??c khng th?nh so v?i Trung C?ng l?n ch?c l?n h?n v th? n??c ?ang ln, r?t c ??c v? ngo?i giao, l?i ch?a ch?c ???c s? ??ng tnh c?a ?a s? dn chng, c th? th?y nguy c? T? Qu?c b? m?t v Dn T?c suy vong l qu r rng!

3) Cc ?i?u ki?n ?ang chn mi ??y d?n Vi?t Nam t?i m?t s? Thot Trung d?t khot

S? vi?c nhm tu th?m d ??a ch?n Haiyang Dizhi 8 xm ph?m ch? quy?n c?a Vi?t Nam t?i vng bi?n T? Chnh trong vi thng g?n ?y, cng v?i cch th?c ngang ng??c c?a n, l gi?t n??c trn ly. L c ??m thm, sau hng lo?t c ??m tn b?o vo sinh l?c dn tc, vo lng kiu hnh dn t?c, vo truy?n th?ng ch?ng xm l?ng c?a ng??i Vi?t b?o v? n?n t? ch? ?? l?i t? cha ng!

Trong hon c?nh chnh tr? th? gi?i hi?n nay, t qu?c gia cn theo ?u?i chnh sch chi?m ??t qu?c gia khc, m? r?ng bin c??ng. Vi?t Nam, d ch?a ph?i l n??c pht tri?n cao, c?ng ? t? b? quan ni?m l?i th?i ?. Tuy nhin, n?u Trung Hoa c?a T?p C?n Bnh mu?n hnh x? nh? Minh Thnh T? ngy x?a, ng??i Vi?t s? cng nhau b?o v? T? Qu?c. S? vi?c bi T? Chnh khi?n lng dn si s?c Thot Trung. C?ng h??ng v?i tinh th?n H?ng Kng quy?t tm thot Trung C?ng h??ng v? n?n Dn Ch?, v?i tinh th?n ?i Loan b?o v? n?n Dn Ch? kh?i s? xm ph?m b?i Trung C?ng ti c?ng tin ngy cng c nhi?u thnh vin chnh quy?n nghing v? ?ng h? ch? tr??ng Thot Trung ngy cng r? rng chnh ngh?a. M?t ch? tr??ng nh?m hai m?c tiu: b?o v? n?n t? ch? v pht tri?n dn t?c giu m?nh, v?n minh.

?y s? l s? Thot Trung v?i m?c ?? ??ng thu?n dn t?c cao. Vi?t Nam s? ???c c?i cch, ch?n h?ng trong n ha, x h?i khng ch?u ??t gy!

4) H? qu? c?a Thot Trung th?t s?

L t? thn d?n t?i Vi?t Nam ngy cng g?n h?n v?i Ph??ng Ty v cc n??c hng m?nh c?a n?n dn ch? nh? Hoa K?, chu u, Nh?t, Hn Qu?c, ?n ??, c Ngh?a l s? t? thn di?n bi?n v? h??ng thot chuyn chnh, h??ng v? m?t n?n Dn Ch? th?c ch?t v?i t?t c? ngh?a th?i ??i c?a t? ny.

H? qu? c?a n ch?c ch?n s? ti?n trnh Ha Gi?i Ha H?p dn t?c, khng c?n l?n ti?ng ku g?i nh?ng s? t? nhin x?y ra. Trn ti?n trnh ?, Dn T?c s? pht tri?n nhanh m?t cch th?n k?. Khng t ng??i dn Vi?t v cc n??c ?ang tin t??ng vo n?ng l?c ? c?a Vi?t Nam.

M?t Qu?c H?i do nh?ng ng??i ti ??c th?t s? trong dn t? do ra ?ng c?, v ???c ch?n b?i nh?ng cu?c b?u c? t? do. B?n thn Qu?c H?i ?, chnh quy?n ? chnh l m?t h?i ngh? Din H?ng th?i ??i. Chnh quy?n ph?ng s? dn, chnh quy?n v dn chng g?n nhau h?n, tn tr?ng v c?ng tc nhau h?n. Cc anh ch? cng ngh? xem, dn Vi?t thnh l?p ???c m?t chnh quy?n nh? th?, dn Vi?t s? pht tri?n nh? th? no?

H?m ry, nghe tin Vi?t Nam ?ang y?u th? h?n Trung Qu?c trn vng bi?n T? Chnh, n?i n?m trn th?m l?c ??a Vi?t Nam v hon ton thu?c vng ??c quy?n kinh t? c?a Vi?t Nam. Ti mong chnh quy?n Vi?t Nam gi? ???c vng bi?n v ti?n hnh Thot Trung.

Tuy nhin, n?u ph?i ch?n l?a gi?a:

a) m?t vng bi?n ? hm nay v ???c s? ??ng thu?n dn t?c ?? Thot Trung, ho?c

b) gi? vng bi?n ? tr??c m?t nh?ng v?n n?m trong thng l?ng M??i Su Ch? Vng,

th ti ch?p nh?n ?nh ??i ?au ??n m?t vng bi?n ?? ???c Thot Trung. B?i v, ch?a Thot Trung th Vi?t Nam ti?p t?c hn y?u v suy ki?t, ch? ch? ngy phn r v m?t t?t c?!

Thot Trung trong ??ng thu?n dn t?c th ngy Vi?t Nam giu m?nh khng xa. Lc ?, nh? th?i nh Tr?n tr??c kia, cho d p d?ng chi?n thu?t nh khng v??n tr?ng, cho d b? ng? Th?ng Long, th th?i c? ph?c h?ng dn t?c, ginh l?i nh?ng g ? m?t c th? th?y tr??c m?t. Khi Vi?t nam ch?n ?ng h??ng ?i. ch?ng lu g ?u ngy ?o?t so Ch??ng D??ng ??, C?m H? Hm T? quan

Ngy 02 thng 9 n?m 2019

Comments are closed.