Phản biện và vận động chính sách phòng chống dịch COVID-19: Vì sao tài liệu dài, khó đọc, nhưng vẫn rất nên đọc?

(Về KIẾN NGHỊ CHIẾN LƯỢC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 của tập hợp các liên minh hoạt động trong lĩnh vực sức khỏe và môi trường sinh thái gửi Chủ tịch Nước và Thủ tướng Chính phủ ngày 17/8/2021)

Trần Tuấn

Chiều 17.8.2021, các tổ chức chuyên phản biện vận động chính sách chăm sóc sức khỏe và an toàn môi sinh gồm: Liên minh phòng chống bệnh không lây nhiễm Việt Nam (NCDs-VN), Hội Y tế Công Công Việt Nam (VPHA), nhóm Vận động Phát triển Chính sách Y tế dựa trên Bằng chứng Khoa học (EBHPD), Liên minh Vận động Phát triển Năng lượng tái tạo (VSEA), Tổ chức Y học Cộng đồng, và “Hợp tác Một Sức khỏe và Biến đổi Khí hậu” (CSOs-OHCCP), đã có thư kiến nghị chiến lược điều chỉnh chính sách phòng chống dịch COVID-19 trước tình hình mới, gửi lãnh đạo nhà nước (https://rtccd.org.vn/thu-kien-nghi-ve-phong-chong…/…).

 

Thư gồm 12 trang nội dung và 3 trang phụ lục, với 19 đường dẫn tài liệu tham khảo có thể kiểm chứng online, đưa ra 4 cơ sở khoa học nhận định tình hình mới, nhằm giải thích cho 38 đề xuất (gồm 9 đề xuất cụ thể trong nhóm điều chỉnh chiến lược chung, và 29 điều chỉnh cụ thể đi theo 7 nhóm mục tiêu hành động).

Dài và đề cập rộng như thế, quả là “khó đọc” cho môi trường văn hóa đọc “mạng xã hội”.

NHƯNG LƯU Ý: RẤT CẦN ĐỌC

COVID-19 là đại dịch chưa có tiền lệ, diễn biến rất phức tạp, hiểu cho đúng và ra được chính sách phù hợp không hề dễ dàng, dù đó là chính sách quốc gia hay toàn cầu! Bởi thế, tài liệu phản biện chính sách muốn cho các nhà lãnh đạo cùng đội ngũ trợ lý quan tâm tới, phải sử dụng cách đề cập tổng thể, mang tính hệ thống, đồng thời lại chi tiết tới từng điều chỉnh cụ thể cho từng mảng chính sách đang triển khai trên thực tế. Và trên hết, phải cập nhật những thành tựu mới nhất từ khoa học đưa lại!

Bạn đã đọc một tài liệu phản biện nào cho chính sách phòng chống dịch COVID-19 được viết theo những tiêu chí như thế chưa? Tôi dám chắc là hiếm đấy!

Vậy thì, hãy chịu khó dành thời gian kiên nhẫn đọc cho hết một lượt! Để thấy rằng:

– Các tác giả đã rút ngắn hàng chục trang báo cáo mới nhất của nhóm tư vấn khoa học cho chính phủ Anh (SAGE), để thành còn nửa trang trình bày vắn tắt 4 cơ sở khoa học cho nhận định tương lai toàn cầu xét với dịch bệnh COVID-19! Rất cần cho Việt nam lúc này trong công tác làm chính sách đối phó với dịch và phát triển đất nước, khắc phục hậu quả của dịch bệnh! Bạn cần phải biết, để làm chỗ dựa cho nhận định và diễn giải của chính bản thân trước những gì đưa ra trên truyền thông và quan sát trên thực tế!

– 38 điều chỉnh cụ thể trong chính sách phòng chống dịch của đất nước mà nhóm các nhà khoa học (cả trong và ngoài nước) đã đưa ra, có nhiều điểm chắc chắn làm rõ trách nhiệm và quyền lợi cho chính bản thân bạn, gia đình bạn! Chắc chắn trong đó, có điểm bạn chưa nghĩ tới, hoặc chưa thấy truyền thông nhắc tới! Và có nhiều điểm, giúp bạn khẳng định thêm, điều bạn đã suy nghĩ, đã nói ra hoặc viết ra, mong lãnh đạo đất nước để tâm tới.

Và có đọc hết thư kiến nghị này, mới có cơ sở tiếp nhận những bài tới đây thể hiện cho từng kiến nghị đã nêu, mà các chuyên gia trong và ngoài các liên minh này sẽ viết thêm trong những ngày tới.

CẦN NHẤT LÀ, TRONG TÂM TA…

(1) Nhất trí rằng, luật và chính sách công, ảnh hưởng đến mọi người dân! Trách nhiệm người trí thức phải luôn ở trên tuyến đầu phản biện và vận động bảo vệ được lợi ích cao nhất mà chính sách nhắm đến: Lợi ích toàn dân và công bằng xã hội tốt nhất có thể!

Vì thế, chính sách phòng chống dịch lúc này và trong những ngày tới, chắc chắn ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và sự sống còn của chính mỗi chúng ta. Trách nhiệm của ta là phải đóng góp sao cho chính sách đảm bảo khoa học dẫn đường và giải quyết tốt vấn đề thực tế đặt ra. Thư kiến nghị này, sản phẩm của một tập hợp trí thức nặng lòng với chăm sóc sức khỏe nhân dân và an toàn môi sinh, làm việc trong suốt tuần qua, cần được mỗi người chúng ta đọc hơn bao giờ hết, cần mỗi người liên hệ các kiến nghị trong thư với thực tế, tiến hành trao đổi, và tốt hơn nữa, viết bài phản biện cho từng kiến nghị cụ thể! Càng phản hồi nhiều, càng chia sẻ nhiều, càng tiếp thêm sức mạnh đẩy cho sự quan tâm của lãnh đạo nhà nước tới các kiến nghị trong thư trở thành hiện thực.

(2) Nhất trí rằng, phát triển chính sách phải dựa trên bằng chứng khoa học, tránh duy ý chí, chủ quan! Người làm chính sách và đặc biệt người quyết định đưa chính sách ra áp dụng trên toàn hệ thống, cần lấy khoa học dẫn đường! Bởi càng lấy khoa học dẫn đường, càng tránh được sự can thiệp của các nhóm thủ lợi!

Có nghĩa là, mỗi người chúng ta, khi đọc về chính sách, tham khảo tài liệu phản biện chính sách, cần đọc với tâm thế đó là một tài liệu “khoa học” đi vào giải quyết thách thức trong cuộc sống.

Đã xem là tài liệu khoa học, lại làm việc với tâm thế khoa học, thì xá gì khi đương đầu với “chục trang thư kiến nghị chiến lược” các liên minh đã đưa ra?

Mà nội dung thư, hàm lượng tri thức "đâu có nhẹ" để có thể bỏ qua được?

19/8/2021

Nguồn: FB Trần Tuấn

Xin nhắc lại: đường link của KIẾN NGHỊ CHIẾN LƯỢC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 là: https://rtccd.org.vn/thu-kien-nghi-ve-phong-chong-dich-covid-19/ (Văn Việt)

Comments are closed.