V?n H?i ngo?i sau 1975 (k? 120): ?? Qu?nh Dao – S?i tình

B Th? Nh?y Tr?n, nh? danh L, 34 tu?i, g?c ?ng… ?y l cu b?t ??u trong h? s? b?nh l c?a ti.

Ti m?i 34 tu?i, ti cn tr? ti cn ??p. M?t ti v?n sng, da ti v?n m?n, b?ng ti v?n st, ?i ti v?n thon. Trn ng?c, chi?c v bn m?t nh? trn v?n v?a v?n trong n?m tay c?a ch?ng ti, cn bn tri ph?i g?i l g ci m?t ph?ng b?c da ny?

ng bc s? gi?i ph?u ni v?i ti:

-Trong lc ??i ch?nh hnh, b hy ?eo mi?ng mt ??n ng?c cho ?? th?y chnh l?ch.

Ng?c chnh l?ch th dng mt ?? ??n, cn ??u chnh l?ch th dng g ?? nng? ??u ti ?ang chnh l?ch, ??u ti ?ang m?t th?ng b?ng, ??u ti ?ang qu?n kh?n tr?ng ?? tang cho m?t ph?n thn th? ? b? m?t, ?? tang cho chi?c v ? b? c?t. Ti l ng??i ?n b m?t v, lm sao m ti khng chnh l?ch? Lm sao m ti khng m?t th?ng b?ng?

ng bc s? ni:

-Vi thng n?a, ti s? lm cho b m?t chi?c v khc g?n gi?ng nh? v th?t.

C ph?i khng? hay ? ch? l m?t nhm th?t m? ch?p v vo ng?c? Ng??i ta v?n ni ?i v l bi?u t??ng c?a ng??i ?n b, ???c ca t?ng ???c chim ng??ng ???c vu?t ve. ?ng th??ng cho ci bi?u t??ng c?a ng??i ?n b n?i ti, n ch?t m?t m?t, n qu m?t chn, n c?t m?t tay. C ai tr?m tr? m?t bi?u t??ng s?t m? khng? C ai nng niu m?t bi?u t??ng tn ph? khng?

Ch? trong vng m??i ngy thi m ti kh?e m?nh nguyn v?n tr? thnh ti ?au y?u khi?m khuy?t. C?n l?c m??i ngy cu?n ht ti trong c ?i?n tho?i c?a ng??i bc s? gia ?nh bo tin c m?t t nghi v?n trn t?m ?nh ch?p v, trong ci h?n g?p cng kp bc s? chuyn khoa t?i vi?n ung th? Gustave Roussy, trong nh?ng th? nghi?m l?y mu khm tim… V ??n khi th?c d?y trn gi??ng b?nh, ti m m t?nh t?nh nh? th?y thi?u v?ng m?t ci g ?. Ti v?n b?p bnh trong tr?ng thi m? h? lng ?ng ngay c? lc c y t ??n thay b?ng v khen v?t m? lnh nhanh chng, ti thong nhn th?t nhanh ng?c mnh ph?ng l m?t bn nh? ci g th?t xa l? khng ph?i c?a mnh. Gi?t n??c m?t tro ra khi ti ??a tay ln xoa nh? trn ng?c, gi?t n??c m?t rn r?a khi ti khng tm ra kh?i trn ?m quen thu?c. Ch? lc ? ti m?i bi?t mnh ? m?t mt, ch? lc ? ti m?i nhn ra ci m?t ph?ng trn ng?c l c?a mnh, v ch? lc ? ti m?i hi?u gi?t n??c m?t r?i xu?ng l ?? tang cho ph?n thn th? b? c?t x?o.

Ch?ng ti r?t t?t, nh?ng anh cng t?t bao nhiu ti cng m?c c?m b?y nhiu, anh cng c? t? nhin nh? khng c g thay ??i ti cng th?y mnh khc bi?t v?i khi x?a. Ti c?n th?i gian ?? ??i kh?n tang, ti c?n kho?ng cch ?? lm quen v?i thn th? xa l? ny, ti c?n l?ng ??ng ?? ch?p nh?n ci b?n s?c m?i c?a ng??i ?n b n?i ti.

Mu tr?ng bao ph? g?n h?t c?n phng, nhn ?u c?ng th?y tr?ng, tr?ng ti c?a s?n tr?n, tr?ng ??c c?a gi?y in hoa n?i dn t??ng, tr?ng nh?t c?a th?m vinyl lt sn. Ng?n ?y tr?ng khi?n cho c?n phng th?t sng, nh?ng khng ph?i th? nh sng d? ch?u ??m th?m m l th? nh sng gay g?t s? sng, nh?c nh? ?y l b?nh vi?n, ?y l ch? c?a m?i ng??i, ?y khng c?a ring ai, ?y khng ph?i cho ring t?. Ring t? l ? n?i khc, l ? nh trong phng ng? mu vng m? g v?i nh sng ??ng la hay trong phng khch mu xm khi h??ng cng nh sng d?u dng. ? ?y nh sng l?t tr?n con ng??i, bc ??a v?, tho giu ngho, ph?i ton di?n ci x?u x c?a b?nh ho?n. ? ?y nh sng s?ng s??ng, l?nh lng. S?ng s??ng ??n tn nh?n, l?nh lng ??n c ??c.

Bu?i chi?u di nh? khng h?t. Chi?c ??ng h? bo th?c ch?m ch?p l?c lay t?ng ti?ng m?t, nh? ph?i ngh? l?y h?i gi?a hai ti?ng tch t?c. Tch t?c… ngh?… tch t?c… ngh?… tch t?c… ngh?. M?t pht c su m??i giy v?i bao nhiu ti?ng tch t?c v bao nhiu l?n ngh?? m?t gi? c su m??i pht, m?t gi? c ba ngn su tr?m giy, ph?i cn ??n bao nhiu ti?ng tch t?c v bao nhiu l?n ngh? n?a ?? bu?i chi?u tri qua mang ?m t?i tr? l?i? Nh?y mu?n b??c xu?ng gi??ng ??n ng?i ? gh? my bn c?a s?, nng xoay ng??i th?t nh? d d?m tm th? ?? ng?i d?y. Chi?c gi??ng cao nn chn nng khng ch?m ??t, Nh?y ch?ng hai tay ln c? tr??n ng??i xu?ng. V?t m? trn ng?c nhi bu?t nh? l??i dao xoy vo, d??i gi??ng l xo khe kh? th? di ng?m chia s? n?i ?au.

Nh?ng ti khng k?p khc th??ng, khng k?p ti?c nu?i, khng k?p th gi? ?? tang cho ph?n thn th? b? m?t, v ci tang ny ch?a ph?i l ?o?n k?t m ch? l kh?i ??u cho con ???ng ti s?p ph?i ?i. Ti xu?t vi?n ???c m??i hm th ng??i ta bo tin cho hay k?t qu? th? nghi?m khng t?t v ti s? ph?i tr? l?i b?nh vi?n ?? qua hai ?i tr? li?u “n?ng”. M?i ? m ci ph?n thn th? v?a m?i tch r?i kh?i ti b?ng thnh xa l?, n by gi? l kh?i th?t n?i u, n by gi? l chm h?ch trn, ???c c?t t?ng lt m?ng lc nhc nh?ng t? bo ung th? d??i knh hi?n vi, ti by gi? ty thu?c n?i n, n n?m l?y s? s?ng cn c?a ti, n quy?t ??nh cho t??ng lai c?a ti.

B Th? Nh?y Tr?n, nh? danh L, 34 tu?i, g?c ?ng, ung th? v tri, m? ngy…

ng bc s? chuyn khoa v? ung th? ch?m ch ??c h? s? b?nh l v phc h?a cho ti nghe ch??ng trnh tr? li?u:

-B s? qua ba tu?n ch?y quang tuy?n v ti?p ha ch?t v ng??i trong kho?ng b?n thng.

Con ???ng s?p ?i s? v?t v? gian nan nh?ng kp ch?a tr? lun lun bn c?nh…

Ti ng?c nhin, ng?c nhin ??n hoang mang, v mnh qu bnh th?n khi ng?i nghe ng bc s? ni v? ch??ng trnh tr? li?u, khng khc g ?ang ng?i nghe qu?ng co ch??ng trnh du l?ch t?i m?t c? quan th??ng m?i. Trong lng b?ng ph?ng khng g?n xc ??ng, trong ??u s?ch bng khng cht ?u phi?n. Ti chai c?ng ti l, bao nhiu xc c?m nh? ? b? t li?t. Bnh th?n b?t tay cho ng bc s?, bnh th?n l?y mtro v? nh, bnh th?n gh ti?m ch?p ph n?i ??u xm c?a ng ? r?p, bnh th?n ch?n mua m?t cy c?i x lch t??i non, bnh th?n ni chuy?n tr?i m?a tr?i n?ng v?i b hng xm, bnh th?n k? chuy?n trong ?i?n tho?i cho ch?ng v? cu?c h?n bu?i sng t?i b?nh vi?n. Ti ? ? nh?ng ba h?n chn va ?i ?u, ti ??ng ? nh?ng ? tr? thnh ng??i my, ng??i my th lm sao c tnh c?m, lm sao bi?t bu?n bi?t lo bi?t s?. Ti-ng??i my nghe nh?c tnh Khnh H, ??c sch ch??ng Kim Dung, ?n c?m t?i v?i ch?ng mn bp t?t km x lch tr?n d?u gi?m, xem phim cao b?i b?n sng c?i ng?a trn truy?n hnh, v ch? lc v gi??ng, trong vng tay che ch? c?a ch?ng, h?n va ti m?i nh?p l?i lay t?nh Ti-Tr?n th? Nh?y th?c d?y. Bn tay ch?ng ti vu?t nh? trn tc v d?n d?n ??a xu?ng xoa n?i chp m?i, ci c? ch? thn quen n?ng ?m tnh v? ch?ng nh? ? m? chi?c c?a nh?t kha tnh c?m trong ti. Ti m?m nh?n trong lo s? ?ang ? ?t t?i t?p, nhu?m xm nh?ng thng ngy s?p t?i. V m?a t?c t??i gi?t n??c m?t, v gi ngh?n ngo ti?ng th? di, v tay ch?ng ti vu?t ??u trn tc cho ??n lc ti thi?p ng? trong ti?ng v? v? bn tai…

Hai tay ch?ng xu?ng ??t, m?t ??u g?i co l?i, m?t ??u g?i g?p ??ng ??t, ??ng sau h?i nh?m ln, ng??i th sinh ch?y ?ua ?ang t?p trung tinh th?n ??i ti?ng sng hi?u n? ?? phng ng??i ra tr??c. Trong ??u khng c ai c?, khng c hu?n luy?n vin, khng c khn gi?, khng c gia ?nh khch l?, khng c b?n b c? v, ch? c chn s?i di, tay k?p st, ??u ng??c th?ng, ng?c th? ??u. L ti ??y, l ti ?ang l?y ?, l ti ?ang d?n tr?n, l ti ?ang s?p s?a ch?y thi trn sn ?ua ch? c hai ??i th?: ti v B?nh. B?nh vi?t ch? hoa v B?nh l con c qu? hung h?ng d? t?n, B?nh ? c??p m?t m?t ph?n thn th? c?a ti nay l?i l?m le mu?n gi?t lun c? cu?c s?ng. Ti ph?i ch?y ?ua, ph?i qua m?t B?nh, B?nh l nh?ng t? bo ung th? ?ang n?m vng trong ti, m?t t? bo sanh ?i, hai t? bo sanh b?n, b?n t? bo sanh tm…, chng n ?ang nhn thnh hai, thnh b?n, thnh tm… sanh si n?y n? v l?n chi?m t?ng ph?n thn xc. S? s?ng ti ?ang b? lung lay, by gi? tr??c m?t khng ch? l ci tang c?a m?t ph?n ti n?a m l ci tang c?a ti tr?n v?n ?ang m ?nh ?e d?a…

M?t l? ??c trn ng?c, chi?c ?ng di ngo?n ngoo ch?y qua da, d?n ha ch?t nh? gi?t v ng??i ti, khng ph?i ch? m?t ha ch?t m nhi?u ha ch?t ?ang gip ti chi?n ??u v?i con c qu? ung th?. T?ng micron, t?ng ly, t?ng phn th?t x??ng ph?i dnh gi?t l?i nhanh chng. Ha ch?t vo d?n s?ch r?ng cy b?nh, quang tuy?n ??n ??t t?n g?c r? tr? ch? cho nh?ng m?m t??i t?t n?y n?, v m?t t? bo lnh m?nh nh?n thnh hai, hai t? bo lnh m?nh nh?n thnh b?n, b?n thnh tm, tm thnh…V ti s? bnh ph?c, v ti s? kh?e m?nh, v ti s? tr? l?i gi?ng nh? x?a,… g?n gi?ng nh? x?a.

Ti ?ang ??i ??n phin mnh v ch?y quang tuy?n, m?i ngy m?i tr? l?i n?i ny ti g?n nh? quen h?t nh?ng khun m?t ? ?y. H? c?ng th?, h? c?ng g?p m?t ti h?ng ngy ??n ??i nh? h?. Nh?ng thn hnh ti?u t?y, nh?ng khun m?t h?c hc, nh?ng chi?c c? chy nm, khng ai nhn ??n ai, khng ai ni v?i ai. H? ??y, nh?ng ng??i cng ng?i ??i v?i ti m?i ngy ? n?i ?y. C? tm m?t tia hy v?ng, m?t thong tin t??ng trn m?t h?, nh?ng v ch ch? l ?m s??ng m bao quanh khun v??n tm t? c?a m?i ng??i.

Ti b??c v ca bin c?i o ?? tr?n ??i c y t g?i v phng ch?y quang tuy?n. Trn t??ng treo m?t b?ng l?n v?i hng ch?: -B?nh vi?n khng ch?u trch nhi?m v? ti?n b?c hay n? trang b? m?t. Ng??i ta nh?c ??n ti?n b?c n? trang b? m?t, nh?ng ng??i ta khng nh?c ??n nhn ph?m b? m?t, ng??i ta qun ?i nhn ph?m, v ? ?y khng c ch? cho nhn ph?m, v ? ?y khng c ng??i b?nh m ch? c c?n b?nh. Tr?n th? Nh?y khng cn l b Tr?n th? Nh?y m l b ung th? v, Jean Dupont khng cn l ng Jean Dupont m l ng ung th? d? dy, con ng??i khng cn ???c bi?t d??i tn mnh, m d??i tn c?a vng b? b?nh. ??ng nh? ??n nhn ph?m khi n?m trn ?i v?ng khm, thn hnh ?? tr?n ph?i ra d cho x?u x d? d?ng khi?m khuy?t. Cy th??c ?o trn vng b? b?nh, cy vi?t v? nh?ng l?n k? h ngang d?c trn da, th? l xong ng??i b?nh ? ???c lm d?u. Ci my ch?y quang tuy?n lm vi?c qu?n qu?t khng ngh?, ng??i b?nh x?p hng ra v khng ng?ng. Ng??i “??ng” cho my chi?u vo ch?m m?c lm d?u s?n trn ng??i “n?m”. Gi?a hai ng??i, “??ng n?m” khc nhau, khng c l?y m?t l?i ni chuy?n, khng c l?y m?t cu h?i han. Sau ? ra ngoi ??a t?m th? cho c y t ghi gi? h?n cho ngy mai. Th? l xong.

T?i sao ti l?i t?i thn, t?i sao ti l?i chua xt, t?i sao ti l?i th?y ng??i ta l?nh lng v tnh, ti ph?i th?y h? c?ng ch?i v?i tr??c s? ?au kh?, c?ng h?t h?ng tr??c ci bin gi?i m?p m? gi?a s?ng v ch?t, ti ph?i th?y h? e d khng dm b?c l? tnh c?m, v nh?t l ti ph?i th?y mnh ???c an ton trong s? ch?m sc c?a h?. Ngh? nh? v?y nh?ng sao v?n c g ??ng cht n?i ??u l??i?

Nh?y qua tu?n l? ??u t??ng ??i khng kh, ngo?i tr? trong ng??i lc no c?ng th?y g?t g? ng?y ng?t v cnh tay tri b? s?ng nn c? ??ng h?i ?au. Ngoi lc ?i ch?y quang tuy?n v ?i thoa n?n b?p tay, th gi? cn l?i ch? ?? ng?. Nh?y c?n ng? ch? khng c?n ?n, nghe m? h? nh? ch?ng nng ?ang d? ?n, nghe m? h? nh? nng ?ang tr? l?i: -Em khng ?i ch? mu?n ng?. V Nh?y ng?, ng? li b, ng? say m, ng? nh? ch?a bao gi? ng?, ng? nh? ? thi?u n? v?i gi?c ng?, ng? nh? ?? tr? h?t v?n l?n l?i.

C?n phng ng? m trong bng chi?u ch?ng v?ng. ??i di?n chi?c gi??ng hai ch? l b?c ?nh chn dung phng to chi?m g?n h?t b?c t??ng. Bn tri, t? o ch?y di ??n c?a knh m? ra ngoi ban cng. Bn ph?i kht c?a ra vo, bn ph?n d?a vai vo k? sch cao g?n ??ng tr?n. Nh?y n?m thim thi?p trn gi??ng, kh?p ng??i ?m ?au nh?c, tay chn m?m xo nh? bng gn. H?u qu? c?a thu?c, thu?c no? thu?c ch?ng ung th?, thu?c ch?ng nn, thu?c ch?ng n?m, thu?c ch?ng ?au, thu?c gip b?ch huy?t c?u, by gi? Nh?y u?ng thu?c cn nhi?u h?n ?n c?m, thu?c n??c thu?c vin thu?c chch, thu?c sng thu?c tr?a thu?c t?i, thu?c n?m trong mu lm b?n v?i nng ngy ny qua ngy khc. Im l?ng qu. Bn ngoi khng m?t ti?ng l lao xao, khng m?t ti?ng tr? la khc. Trong phng, ??ng h? bo th?c kn ?o nh?t ti?ng tch t?c v phi?n g? lt sn gi? k? khng tr? mnh. Im l?ng qu, im l?ng ??n v tnh, im l?ng ??n d?ng d?ng.

Nh?y v?i tay b?t cng t?c ?n. C?n phng th?c gi?c v?i b?c ?nh chn dung n? hoa h?nh phc c?a v? ch?ng nng. N?i bn ph?n vi th?i son ho hon ??ng ng?i. Trn k? sch, gi lan cnh m?m m?i tr?ng h?ng sng r?c r? m?t gc t??ng. Th? ??y ch?ng Nh?y lun lun t? nh?. L?n h?n h ??u tin n?i qun ?n, trn bn c by gi lan tr?ng, Nh?y tr?m tr? khen hoa d?u dng thanh thot, v t? ? m?i n?m ??n sinh nh?t ngy h?n anh ??u t?ng nng gi hoa tr?ng.

Hm nay l ngy no? khng l? l ngy sinh nh?t? Tr?i ?i ti khng cn m?t ni?m no v? ngy thng n?a, th? hai th? ba th? b?y ch? nh?t? By gi? t?t c? th?i gian hon ton c ??ng vo nh?ng ngy ??n b?nh vi?n ti?p ha ch?t. T??ng ? bi?t r ng??i ?n ng ti g?i l ch?ng t? h?n m??i n?m nay, th?t ra anh v?n lm ti ng?c nhin. C?ng ng??i ?n ng ny khi hung b?o khi d?u dng ? ??a s? ?n h?i d?c tnh c?a ti ??n ch?n c?ng h??ng cng c?c, c?ng ng??i ?n ng ny by gi? ?ang kin nh?n bn cho ti t?ng mu?ng cho tha canh. C?ng ng??i ?n ng ny lc tr??c d x?n t?ng l?i ni, c?ng ng??i ?n ng ny by gi? m?i ?m n?m bn ti th th?m “Khi no em kh?i b?nh”. Khi no em kh?i b?nh, mnh ?i th?p nhang l?y Ph?t ? kh?p t?t c? cha t?i Php. Khi no em kh?i b?nh mnh ?i Lourdes hnh h??ng nh? ng??i c ??o. Khi no em kh?i b?nh mnh ?i Venise d?o thuy?n, khi no em kh?i b?nh mnh ?i Ha Lan ng?m hoa u?t kim h??ng n?, khi no em kh?i b?nh mnh ?i… V ti g?t ??u h?a s? ?i cng anh.

T?ng b?m tc v??ng vi trn g?i lc th?c gi?c, t?ng nhm tc n?m trong tay khi xoa nh? ln ??u. Trn l?p da ??u tr?ng b?ch, loe hoe ??m tc xc x? ?ang c? n?n n b?u vu, n?i bn ph?n chi?c l??c v?n n?m ? …bn c?nh mi tc gi?. Nh?y sa st b?t bt th?y r, kh?i sinh l?c tan d?n thnh ch?t l?ng, b? nng l?i y?u ?t nh? con sn.

Bu?i chi?u ?i lm v?, ch?ng ti l?y ? trong c?p ra m?t h?p nh?:

-Anh c mua sm Cao Ly, ng??i ta ni lo?i h?ng sm ny l th?n d??c tr? b b?nh. Ch? ? ?y m?i c bn, m?y ch? khc khng tin ???c, ni l h?ng sm nh?ng lm sao bi?t l khng pha sm x?u vo. Ti?m ny ???c b? Y t? c?p gi?y php ?ng hong ch? khng ph?i ki?u bn chui mu?n ni thnh ni t??ng g c?ng ???c.

R?i m?i t?i, anh lui cui ngm vi lt th?n d??c trong ly n??c si ?? cch ?m cho ti u?ng.

Bu?i chi?u ?i lm v?, ch?ng ti xch m?t b?ch ny lng Tang Frres ??y ?.

-Anh c mua tri kh? qua, ng??i ta ni ?n kh? qua h?m tr? b?nh r?t t?t.

Bu?i chi?u ?i lm v?, ch?ng ti vi?t th? v? Vi?t Nam nh? tm mua r? cy nhn l?ng.

Bu?i chi?u ?i lm v?, ch?ng ti ?i?n tho?i qua M? nh? mua ch? cc.

Bu?i chi?u ?i lm v?,…

-Anh nghe ng??i ta ni…

Bu?i chi?u ?i lm v?,…

-Anh nghe ng??i ta by…

Nh?ng ng??i ta ny l b?n c?a em gi c?a… , c ch?ng c?a ch? v? c?a…, d c?a ch? h? c?a…, nh?ng ng??i ta ny ??u b? ung th? v, ??u ?i m?, ??u tr? b?ng quang tuy?n v ha ch?t, ??u dng thm h?ng sm hay kh? qua hay r? cy nhn l?ng hay ch? cc hay… v ??u ly l?t kh?p khi?ng. i tnh v? ch?ng, ? rt thm ngh? l?c v ch ?ang l?n d?n trong ti nh? nn nhang th?p trn bn th?.

?o?n ???ng ch?y thi gi?a ti v B?nh ch?a ???c phn n?a, ti ch? m?i qua xong ch?ng th? ba trn tm c?a ch??ng trnh tr? li?u b?ng ha ch?t, nh?ng ti ? ?u?i s?c m?t nhoi. Chm tc cu?i cng ? r?ng, ??u ti tr?n tr?i nh? ngy m?i r?i lng m?. T?ng k l th?t xc ngo?nh m?t ra ?i, m??i l?m k hay h?n n?a ti khng nh?, ?ng h?n ti khng mu?n nh? l?n cu?i tro ln cn lc no. M?i ng?i chi c?ng th?y hi thi l??i n?m g c?ng nghe tanh t??i, mi?ng l?m ??m nh?ng v?t xi l?, ti g?n nh? b? ?n lun. Ng??i ti t?p l?i nh? con tp rim nhi?u l?a, chi?c v m?t teo nh? g?n b?ng m?t ph?ng bn ng?c tri ch? cch ? khng lu ti ??nh ?? tang. By gi? m?i l?n ??n b?nh vi?n ?? ti?p ha ch?t, ti l?i bng hong nh?n ra ?y m?i l ch? c?a mnh, ?y m?i l th? gi?i c?a mnh v?i nh?ng ng??i gi?ng mnh, nh?ng ng??i ??ng lo?i v?i mnh. Chung quanh ti, l nh?ng xc ch?t cn t??i, nh?ng b? x??ng bi?t c? ??ng, nh?ng mi tc gi? ??i x?c x?ch, nh?ng h? m?t su qu?m, nh?ng ci nhn cam ch?u bung xui, nh?ng nt m?t nh?n nhc l? lo. ? ?y ci b?t th??ng khng ph?i l chi?c ??u tr?c l?c m l mi tc dy r?m. ? ?y ci quen th?y khng ph?i l g??ng m?t h?ng ho nh m?t tinh anh m l g??ng m?t xanh mt nh m?t l?c th?n. Ti m?t qu, ti ?au qu. Tim ti m?i 34 tu?i m sao thoi thp mu?n ng?ng, ph?i ti m?i th? 34 n?m m sao nh?c nh?n mu?n t?t. Thu?c ch?ng ?au ch? ng?n ???c ph?n no tr?n bo sng dm ti v c?n ?au t?n cng x??ng t?y, nh?ng khng nh?t ???c nh?ng ??t sng nh? ?ang m ? qu?t roi trn ti. Ng??i ti nt nh? nh? b? d?n trong c?i, ci chy ? lin t?c n?n xu?ng gi ti ra l?n v?n. ??ng b?t ti u?ng thu?c, ??ng b?t ti chch thu?c, ??ng b?t ti v ha ch?t, ti khng mu?n lm g n?a, mi?ng c? bu?t l?, b?ch huy?t c?u c? ra ?i, x??ng th?t c? b? ??c ru?ng, ti ??u hng ti ch?u thua ti b? cu?c. Ti khng ch?ng ??i n?a, v B?nh ? trong ti lu ngy B?nh ? v?i ti lu thng, B?nh ? tr? thnh b?n-b?n b?t ??c d?-, B?nh cng ?n v?i ti, cng ng? v?i ti, cng th? v?i ti v s? cng ?i v?i ti. Hy ?? ti n?m yn, ?? ti ng? say, ng? say m?t gi?c di…

Nh?y n?m thi?p trn gi??ng, hai lm m?t tr?ng su trn s? d?a nh?n thn, thn hnh nng d?p lp nh? l la, t?ng khc x??ng n?i li?n b?c st trong l?p da xanh nh?t. Ch?ng Nh?y nng ??u nng ln th?t nh?, nh? s? lm gy chi?c c? m?ng manh, anh ?t ch?m ch?m mu?ng cho hoa v mi?ng nng. Ng?m cho ch?m v v?t l? trong mi?ng lm rt bu?t nh? xt mu?i, Nh?y nh?n m?t l?c ??u ra d?u mu?n n?m. Nng m man tr? l?i, chi?c o ng? h?i ph?p ph?ng theo nh?p th? d?c.

Gi?c ng? n? hoa v?i c b Nh?y sng snh trong chi?c o ??m h?ng m? v?a may, vy lt b?ng nhi?u l?p v?i h? c?ng khi?n cho o xe r?ng khi c b quay trn, c b ?i th?t ch?m khng dm ch?y v s? t lm rch o m?i, chung quanh ai c?ng tr?m tr? khen c b xinh ??p, c b th?y mnh gi?ng nng cng cha nh? trong cc chuy?n c? tch b?t ??u b?ng “ngy x?a c ng vua b hong h?u sanh ???c m?t c cng cha.”

Gi?c ng? n? hoa v?i c Nh?y h?c sinh l?p nh?t l?n ??u tin ?i ? v? qu n?i bn c?n. Khng ph?i c hay ng li ? m l th?ng nh? li ? da ?en s?m tc ?? hoe, trn ng??i ch? ??c nh?t chi?c qu?n ?i. Khch qua sng chuy?n tay nhau chi?c h?p thi?c ??ng ti?n ? v v?i l?y chi?c gh? th?p p hai bn khoang ?? xu?ng ng?i. M?t sng ng nh s?c b?c c?a n?ng x? ng? kh? cau my khi mi cho r? n??c. Ch?p ch?n sng g?n t?ng lt nh? nh? lt s??ng sa mt l?nh m? ?? dnh trong chn cho c b sau gi?c ng? tr?a ng?y ng?t; ? nh ba g?i l s??ng sa, m? xa Hu? ? lu nh?ng v?n g?i ?ng s??ng, cn con nh? b?n B?c k? th ku l th?ch. Con ? v?a ra gi?a sng th ti?ng ni chuy?n b?t ??u th?a th?t v nh? h?n l?i nh? vo ve r r, r?i ti?ng n??c khua lo?t xo?t ??u ??n d??i mi cho, r?i h?i n??c b?c ln lm tan d?u ci gay g?t c?a n?ng tr?a, r?i c b th?y hai m?t nh? du l?i…

Gi?c ng? n? hoa v?i c Nh?y m?t ??t tu?i tr?ng ??y ng?i bu?n vu v? tr??c bi th? tnh chp b?ng m?c tm trong quy?n v? h?c tr. C m? mnh ?ang yu v ?ang ???c yu, c m? m?i tnh tan v? ?? hai ng??i ph?i xa nhau, ?? n??c m?t r?i t?m t nh? trong ti?u thuy?t hay phim ?nh.

Gi?c ng? n? hoa v?i c Nh?y ?ng h?ng hai m v ci nhn ch?m ch?p c?a chng trai ng?i tr??c m?t. Mu?n ci ??u hay quay ?i ch? khc nh?ng sao c v?n khng r?i ???c ?i m?t ??m ??m kia. ?i m?t m?i l? lng, khng ph?i ?en m c?ng khng h?n nu, l?p lnh nh? bu?i s?m trn bi?n khi?n c b?i h?i xao xuy?n…

Gi?c ng? ng?t ng?t v?i Nh?y d d?m tm l?i ra trn con ???ng ni h?p l?n ng?n ? nh?n, ??u nh?c b?ng d??i l?a tr?a, chn t??m mu v c?nh ? s?c. Gi?c ng? ?e d?a v?i Nh?y b? vy b?a trong r?ng, o?n ng??i d??i ng?n roi cnh l ?ang t?i t?p qu?t vo. Tho?t ch?c m?t ??t tr? nn m?m nho l?y l?i nh? snh. R?i bao nhiu gc, c?nh, ???ng th?ng, ???ng cong b?ng d?ng u?n trn v quay mng mng trong khng gian. L?n h?i t?t c? mu s?c hnh d?ng nh?t nha v m?t ht, b? Nh?y m?t mnh khi?p hi trong kh?i s??ng ??c nh?…

Gian b?p nh? nh?ng g?n gng, ci g?n gng thi?u th? t? thi?u nh? ly nh? lau c?a bn tay ng??i ?n b. Trn k?, l? c ph ??ng l? loi trong gc x, th?u m?t b? b?n ??n nh?p b?n v?i h? chao, ve n??c m?m, l? x d?u. Trong t?, chn d?a ch?ng ch?t h?n ??n khng phn bi?t chn l?n chn b, d?a su d?a c?n. N?i ch?n, ly c?c ??ng n?m p ng?a x b?, trn mnh l?m t?m v?t n??c kh. T?t c? nh? trng ngng n? ch? nhn tr? l?i.

Ng??i ch?ng b? chn c?m xu?ng bn, h?t c?m n?u b?ng g?o m?i ??u ma tho?t ch?c tr? thnh s?n ? trong mi?ng. Anh ng?i th? ra ng ??m ??m chi?c gh? ??i di?n, n?i bu?n ??c qunh trong lng. Gi?t n??c trn r?i xu?ng m?n m?n trn mi, ci v? m?n ny t??ng ? qun t? d?o anh cn l c?u b ln m??i. Ba c?u b b?o con ??n nhn m?t M? l?n cu?i. Trong chi?c h?p g?, M? n?m ng? say khng c??i v?i c?u, nh?ng sao M? ng? m l?i m?c o ??p v cn ?nh ph?n h?ng thoa son ?? n?a? o g?m mu d?a c?i ny M? ch? m?c vo ngy t?t khi ln cha l? Ph?t cng Ba v c?u, sau ? c? nh ?i v??n bch th?o ch?p hnh. Trong album hnh, c?u b m?i n?m m?i cao thm, ??n b?ng r?i ??n ng?c M?. Ngoi ngh?a trang, c?u nhn s?ng chi?c h?p M? n?m ng? trong ? ?ang t? t? h? xu?ng huy?t, Ba ??ng sau b?u ch?t vo vai c?u nh? mu?n tm ch? t?a. Bn c?nh, B v cc d khc s?t si r?m r?t. Vng trong vng ngoi, ng??i ??n ti?n ??a cng lc cng ?ng, h? b?t ??u t?ng kinh theo ti?ng g m c?a v? s? do ba m?i t? trn cha ??n.

C?c c?c… Nam m A-di-?a b d?, ? tha d ? gi?, c?c c?c…? ??a gi? tha, a di r? ? b t?, a di r? ?, t?t ?am b t?, c?c c?c… a di r? ? t? ca lan ??, a di r? ? t? ca lan ?, c?c c?c… gi di n?, gi gi na, ch? ?a ca l?, ta b ha. C?c c?c…

H? ??c kinh nh? h? ht, gi?ng ht ??u ??u bu?n n?u ru?t ?an quy?n vo khi h??ng t? b nhang chy nghi ngt r?i tan d?n trong khng gian d?m d? m kh.

C?c c?c…Nam m A-di-? Ph?t, Nam m A-di-? Ph?t, Nam m A-di-? Ph?t…

C?u b l?m b?m ??c theo, hai m?t kh queo h?t gi?ng c?n: -Nam m A-di-? Ph?t, Nam m A-di-? Ph?t, Nam m A-di-? Ph?t…

V c?u ? ??ng ? cho ??n lc g ??t ??p vun ln, vun ln nh? g b?ng m? lc ??a con cn n?m ng? ch?a m? m?t cho ??i. Bu?i t?i ng?i ?n c?m v?i Ba, c?u b nhn chi?c gh? b? tr?ng n?i M? v?n th??ng ng?i. V c?u r?i n??c m?t. V Ba c?ng r?i n??c m?t. Lc tr??c, M? b?o ?n ng con trai khng khc ch? c ?n b con gi v tr? nt m?i hay nh, by gi? M? khng cn n?a ?? ni cho c?u bi?t r?i n??c m?t c ph?i l khc khng?

Ng??i ch?ng ng??c m?t ln th?n th? nhn quanh. Gian b?p nh? nh?ng thnh thang, nh? n?i c ??n ?ang tr?i r?ng trong anh. Anh b?t ku: Nh?y ?i…

C ci g m ? d? ch?u l?m ?ang ko ti ra kh?i gi?c ng?. Cng lc m?t c?m gic n?ng n?, v?a hi?m ngho v?a b?t tr?c l?m le ?? ?p xu?ng. Hnh nh?… Trong ??u ti, nh?ng t??ng ng?n ngang h?n ??n. Ph?i gom chng l?i, ph?i rp chng l?i, ph?i tm cho ra ch? ?? ch? ci c?m gic n?ng n? ny… L… l ?au ??n, ph?i r?i ?au ??n, ?au nh? ?m, nh? chm, nh? x… Nh?ng tr?i ?i, sao l?i v?y? t?i sao l?i v?y? ?au ??n ? trong ti, ?au ??n v?i ti ch? l m?t, cn ci m ? d? ch?u l ? ngoi, ??n t? bn ngoi. L ci g v?y? ti mu?n m? m?t ra xem, nh?ng ti khng mu?n khng dm, v ti s? cng lc ph?i tr?c di?n v?i ?au ??n. Ti khng mu?n ?au ??n n?a, ti m?t l?m r?i, hy ?? ti n?m yn, hy ?? ti nh?m m?t… Nhn ka, pha tr??c th?t mnh mng hun ht. Nh? ?ang m?i ti b??c t?i. N lm ti th?y r?n r?n nh?ng n thu ht ti. N quy?n r? nh? m?t mi ng??i th??ng, n li cu?n nh? tr?ng sao ?m bi?n. N l ch?n xa l? nh?ng c?ng l ci h?a ngt ngn h?nh phc. ? ? ch?c khng c bu?n, khng c kh?, khng c ?au, khng c b?nh, khng c l?nh, khng c nng, m ch? c vui, ch? c s??ng, ch? c kh?e, ch? c m?nh, ch? c ?m, ch? c mt. V ngy r?ng r?, v ?m hi?n ha. B??c t?i ?i, n ? pha tr??c ka, n ??i ti ??y. M?t b??c ?i t?i, hai b??c ?i t?i, ba b??c, b?n b??c…

Ci m ? d? ch?u l?i gi?c ti th?c d?y. By gi? n r rng m?n m?t, nh? m vang nh? gi?ng ni. Gi?ng ni khao khao ny nghe th?t thn quen, hnh nh? ? bao l?n k? ti nghe chuy?n yu th??ng, ? bao l?n v? v? lc ti t?t d?c v ? bao l?n th th?m cu ” khi no em kh?i b?nh mnh ?i…”. C ph?i gi?ng ni l tnh v? ch?ng th?t b?n ba nhnh yu ngh?a d?c, tnh yu tnh ngh?a tnh d?c ba nhnh qu?n qut quy?n luy?n v?i nhau, cng vui m?t ni?m, cng kh? m?t n?i, cng nhn m?t h??ng. C ph?i gi?ng ni l s?i giy tr nu ti ??ng l?i, nh?c nh? l?i h?n “khi no em kh?i b?nh mnh ?i…”.

Khi no em kh?i b?nh, mnh ?i th?p nhang l?y Ph?t ? kh?p t?t c? cha t?i Php. Khi no em kh?i b?nh mnh ?i Lourdes hnh h??ng nh? ng??i c ??o . Khi no em kh?i b?nh mnh ?i Venise d?o thuy?n, khi no em kh?i b?nh mnh ?i Ha Lan ng?m hoa u?t kim h??ng n?, khi no em kh?i b?nh mnh ?i…

Nh?ng hoa o?t kim h??ng ch? n? vo ma xun, m by gi? tr?i v?a m?i v thu v… ka, pha tr??c ?ang dang r?ng hai tay ?n ch? ti. B??c t?i ?i, pha tr??c r?p h?ng ??i m?u ??n ?ang lm duyn v?i gi, th?nh tho?ng l?i ?ong ??a che gi?u n? c??i. B??c t?i ?i, pha tr??c m??t m?n gi?i c? xanh ?ang nh?n nh? n?m di, trn mnh l?m t?m s??ng ?m nh? m? hi r?n n?i da con gi… B??c t?i ?i, pha tr??c trong su?t dng su?i mt ?ang rc rch tr chuy?n v?i l? ? cu?i trn nh?n. B??c t?i ?i…

-N..h..?..y ?i, N..h..?..y ?i…

Gi?ng ni l?i vang ln, v?n gi?ng ni c?, khao khao ??u ??u thn quen ?y. i s?i tnh, hy qu?n ti st thm, hy bu?c ti ch?t n?a, hy nh?t ti, hy kha ti, hy giam ti, cho chn t, cho ng??i c?ng, ?? ti ??ng b??c t?i, ?? ti ??ng l?i h?n. Si?t ti thm n?a, tri ti thm n?a, s?i tnh ?i…

Sceaux 26-4-2000

V?n b?n do tc gi? cung c?p cho V?n Vi?t

Comments are closed.