Việt Nam đây, đất nước đâu? (*)

Đỗ Quyên

(Tặng Mẹ Tổ quốc & thân nhân, bạn hữu ở bên tôi trong chuyến mới về)

 

Việt Nam đây, đất nước đâu?

Con về con hỏi một câu tự tình…

Việt Nam đấy, đất nước đâu?
Mẹ ơi giờ hỏi câu này phải chăng…

Việt Nam đây, đất nước đâu?
Mẹ rằng chậm hỏi mai sau thậm sầu…Việt Nam đấy, đất nước đâu?
Lòng nay vàng đá lòng mai đá vàng…
*

Việt Nam đây, đất nước đâu?
Lời này liệu đã tự ngàn năm xưa…

Việt Nam đấy, đất nước đâu?
Đông A hào khí thời sau có còn…

Việt Nam đây, đất nước đâu?
Sài Gòn lục tỉnh xưa (**) rồi phương Nam…Việt Nam đấy, đất nước đâu?
Bà Nà một đỉnh kia sâu mất hồn…Việt Nam đây, đất nước đâu?
Hoàng-Trường Sa những cái đau sống còn…Việt Nam đấy, đất nước đâu?
Thuyền nao có cập Vũng Tàu nhớ cho…

Việt Nam đây, đất nước đâu?
Huế thưa dạ núi Ngự chừ vắng sông… (***)

Việt Nam đấy, đất nước đâu?
Thăng Long hồn cổ ai nhàu lòng ai…

Việt Nam đây, đất nước đâu?
Máu con dân đỏ sông Hồng ngàn năm…

Việt Nam đấy, đất nước đâu?
Theo quan họ hát tới câu rối lòng…

Việt Nam đây, đất nước đâu?
Mù Cang Chải gió xô màu khói sương…Việt Nam đấy, đất nước đâu?
Cổng trời đá núi gạt đầu ngóng mây…

Việt Nam đây, đất nước đâu?
Người Việt ấy, tộc Việt mình đó chăng…

Việt Nam đấy, đất nước đâu?
Âu Cơ mẹ đếm con còn mấy mươi…

Việt Nam đây, đất nước đâu?
Một đêm Bắc Mỹ tóc màu tuyết sa…
*

Việt Nam đấy, đất nước đâu?
Muôn người con hỏi một câu muôn đời…Việt Nam đây, đất nước đâu?
Một lời hỏi mang triệu câu trả lời…

Việt Nam đấy, đất nước đâu?
Đất nước đâu – Việt Nam này, Việt Nam!

Việt Nam đây, đất nước đâu?

Hà Nội – Vancouver, 17/9 – 20/10/2017

Đỗ Quyên

————-
(*) Ghép trích từ bản thảo đang làm cho trường ca “Đất nước nhật ký”.
(**) Tên một cuốn sách của Sơn Nam.
(***) Đảo tứ thơ Bùi Giáng.

Comments are closed.