MIKHAIL GORBACHYOV VÀ PERESTROIKA

Lý Trực Dũng

Với tôi, Mikhail Gorbachyov là thần tượng, người đã đóng góp một vai trò vô cùng quan trọng trong lịch sử hiện đại của thế giới và tất nhiên đã tác động làm thay đổi cả lịch sử Việt Nam, buộc Việt Nam phải đổi mới …

1917 … 1937… 1977… 1987 và 2017 ???

Perestroika  Cartoon

Comments are closed.