??o chính Myanmar: Cách ng??i dân bi?u tình b?ng ngh? thu?t

Yvette Tan, BBC News, 7/3/2020

Anh H?ng d?ch

clip_image002

M?t b?u kh s? hi v gi?n d? lan r?ng kh?p Myanmar trong tu?n ny khi hng tri?u ng??i th?c d?y v nh?n ra qun ??i ? n?m quy?n ki?m sot, l?t ?? chnh ph? do dn b?u.

Nh?ng lm th? no ?? ch?ng l?i m?t qu?c gia m cc cu?c bi?u tnh ? b? ?n p d? d?i tr??c ?y?

??i v?i m?t s? ng??i, n c ngh?a l ??t bt ln trang gi?y v tham gia tr?n chi?n tr?c tuy?n.

G xoong n?i

clip_image004

Ngh? s? Mi?n ?i?n, ch? ???c bi?t d??i bt danh Pen Holder, ni r?ng h? tin ? l ngh?a v? c?a h? khi bi?u tnh b?ng ngh? thu?t.

H? ni: Chng ti s? ti?p t?c ch?ng l?i chnh ph? cho ??n khi nh lnh ??o th?c s? c?a ng??i dn chng ti tr? l?i.

B?c v? c?a h? m t? c? m?t gia ?nh Mi?n ?i?n t? gi ??n tr? t?t c? t? t?p nhau ??p xoong n?i ?? bi?u tnh, m?t c?nh t??ng c th? nhn th?y vo cc bu?i t?i trn kh?p ??t n??c k? t? sau cu?c ??o chnh.

B?c v? lan truy?n t? ?, ???c ng??i dng m?ng x h?i chia s? hng nghn l?n.

Ng??i dn c?a chng ti khng c v? kh chng ti khng th? ti?p c?n v? kh. Thay vo ?, v?i t? cch l m?t ngh? s?, ti chi?n ??u b?ng ngi bt, h? ni v?i BBC.

Ti s? hi. Nh?ng ti c?ng khng mu?n h?i ti?c v? nh?ng g mnh ? khng lm. Ti mu?n chi?n ??u ch?ng l?i chuy?n ny.

L?i cho ba ngn [The three-fingered salute]

clip_image006

Ti v? b?c ny v?i t? cch l m?t cng dn b?t mn v?i s? b?t cng, Mg Pyi Thu khng ph?i tn th?t ni v?i BBC.

Trong b?c v? c?a mnh, Mg Pyi Thu lm n?i b?t c?m t? Hy nh?, hy nh? ngy 1 thng Hai, m?t g?i nh?c [nod] ??n cu ni n?i ti?ng Hy nh?, hy nh? ngy 5 thng M??i M?t m ch? ??n n? l?c th?t b?i trong vi?c lm n? tung Th??ng ngh? vi?n V??ng qu?c Lin hi?p Anh [British Houses of Parliament] n?m 1605.

ng ni, ?i?u ny l ?? nh?c nh? ng??i dn Myanmar v? nh?ng g ? x?y ra vo ngy ??nh m?nh ?.

Qun ??i ? giam gi? chnh ph? v c? v?n nh n??c c?a chng ti Aung San Suu Kyi, ?i ng??c l?i mu?n c?a ng??i dn.

ng c?ng v? ki?u cho b?ng ba ngn tay, v?i nh?ng gi?t n??c m?t ch?y di.

ng ni: Nh?ng gi?t n??c m?t l n??c m?t c?a nh?ng ng??i dn Myanmar trong hon c?nh hi?n t?i. Chng ti b? ?e d?a d??i cc nhm v? trang do [T??ng] Min Aung Hlaing lnh ??o.

Khi ???c h?i v sao l?i quy?t ??nh b?t ??u bi?u tnh b?ng ngh? thu?t, ng ni: [cu tr? l?i] r?t r rng.

Ti mu?n m?i ng??i t? kh?p n?i trn th? gi?i ch ??n [hon c?nh c?a chng ti]. Ti mu?n h? bi?t r?ng chng ti c?c l?c ln n hnh ??ng c?a qun ??i. Ti khng mu?n s?ng d??i m?t ch? ?? ??c ti. Ti mu?n s?ng m?t cu?c s?ng yn bnh.

Lin minh tr s?a

clip_image008

Lin minh tr s?a quy t? nh?ng ng??i bi?u tnh ? Thi Lan, H?ng Kng, ?i Loan v g?n ?y l ?n ??. Hashtag ch?ng ??c ti [anti-authoritarian] l?y c?m h?ng t? th?c u?ng c? ?i?n ???c yu thch ? c? b?n qu?c gia b?t ??u nh? m?t cch th? hi?n tnh ?on k?t v?i cc phong tro ?ng h? dn ch? c?a nhau.

Gi? ?y, m?t ngh? s? Thi Lan cho r?ng nn thm Myanmar vo danh sch ny.

Hnh ?nh ny, ???c cho l ? tr? thnh m?t trong nh?ng hnh ?nh ???c nh?ng ng??i tr? chia s? r?ng ri nh?t trn m?ng x h?i, cho th?y m?t c?c tr s?a Mi?n ?i?n cn g?i l laphet yay ???c thm vo lin minh ?ang pht tri?n.

Ngh? s? Sina Wittayawiroj cho bi?t ng lm tc ph?m ny v mu?n ?ng h? cc cu?c bi?u tnh ? Myanmar gi?ng nh? cch ?i Loan v H?ng Kng ?ng h? nh?ng ng??i tr? bi?u tnh v dn ch? ? Thi Lan.

ng ni v?i BBC: Th?t d? khi nhn vo ng??i hng xm c?a b?n v hi?u hon c?nh [c?a h?], tnh tr?ng t??ng t? ?ang x?y ra trn kh?p l?c ??a ny. Chng ti cng chia s? l t??ng v? dn ch? … [Ti ngh?] m?i ng??i b?t ??u nh?n ra r?ng qun ??i v gi?i tinh hoa ? [qu] h? b?i.

ng ca ng?i nh?ng ng??i bi?u tnh theo cch ring c?a h? ? Myanmar, ni r?ng h? b?t ??u b?t tun dn s? ch? trong 24 gi? sau cu?c ??o chnh ti ngh? b?t c? ?i?u g c?ng c th? x?y ra ? Myanmar ngay lc ny.

Comments are closed.