Khánh Trường

Những bàn tay đẹp

Truyện Khánh Trường Tôi thù những bàn tay đẹp. Suốt đời, tôi thù những bàn tay đẹp. Mẹ tôi cũng có hai bàn tay…

Biến cố trong rừng tràm

Truyện Khánh Trường Chuyện vượt biên đã xảy ra quá lâu, và đã có quá nhiều người viết. Ngày nay, nhất là lớp trẻ,…