Mạc Phong Tuyền

Thơ Mạc Phong Tuyền

CÁNH TIÊN   Bên hồ Ba Mẫu – Ô Đồng Lầm Tôi vọng sang Thiền Quang Những người đàn bà hết thì gái điếm…