Ngô Viết Trọng

Chim ơi, vĩnh biệt sao đành!

Hồi ức Ngô Viết Trọng Lời tác giả: Ở đời có những chuyện nói ra nghe khó tin nhưng lại là chuyện rất thật….