Nguyễn Ngọc Tư

Hãy kể câu chuyện này

Nguyễn Ngọc Tư Tôi thường đọc sách trong sự ồn ào. Nhiều tiếng nói vang lên, và không dễ chịu chút nào, khi đó…