Ngẫu hứng

Đặng Tiến (Thái Nguyên)

Khi nghe tin Nguyễn Huy Thiệp bỏ cõi nhân gian…

Không có vua? Xứ ta không có?

Thật là lạ. Quả là rất lạ

Không có vua

Vì có rất nhiều vua

Vua gà vua vịt vua hạt vừng vua hạt thóc lép

Vua bằng con bò và vua bằng con rĩn

Quá nhiều vua thành thử lại không vua

Sông mênh mang vời vợi

Thật bất ngờ

Trương Chi vạch cu nơi đầu thuyền và đái

Tiếng sáo mênh mang chẳng có chó nào nghe

Đời thật giống như cục cứt

Hết sạch niềm say mê

Thật quái lạ nền văn hóa xứ mình

Văn nhân nghệ sĩ nhiều vô đối

Rặt một lũ ngẩn ngơ ngơ ngẩn

Mưu toan làm đám giặc già

Ấm ớ khóc cười

Làm mình làm mẩy

Có miếng ăn quên tất thảy đất trời.

Chữ nghĩa sắc như dao

Lạnh như dao

Xấu xí cái giống người

Bạc ác cái giống người

Đê tiện cái giống người

Hèn hạ cái giống người

Trơ lì, trây thối, tráo trâng cái giống người

Người thật ở đâu?

Người thật đâu rồi?

Bên kia sông?

Hay nơi thượng nguồn vời vợi?

Hay nơi cuối nguồn miên viễn?

Chảy đi sông ơi!

Chảy về sông ơi!

Đừng chảy nữa sông ơi!

Chán phố phường thì về với rừng với núi

Kinh hoàng

Hết thú săn người

Hoa dại xấu hổ không dám nở

Dại hoang xám ngắt mây trôi

Cõi nhân gian hóa ra bé tí

Người thật, lẻ loi.

Comments are closed.