Thư của nhà văn Phạm Đình Trọng ngày 10-9-2014

Thưa Anh Nguyên Ngọc và các Chị, các Anh trong BVĐ Văn Đoàn Độc Lập,

Tôi chân thành cảm ơn tình cảm thân yêu của Anh Nguyên Ngọc và các Chị, các Anh trong BVĐ Văn Đoàn Độc Lập dành cho tôi, đã kịp thời đến với tôi khi tôi bị bạo quyền khủng bố tinh thần, tước đoạt tự do. Tình cảm thân yêu và sự có mặt kịp thời, quí báu đó là lời lí giải giản dị và đầy sức thuyết phục về sự cần thiết có mặt của Văn Đoàn Độc Lập trong đời sống xã hội và trong cuộc sống của những người cầm bút có lương tâm. 

Thưa Anh Nguyên Ngọc và các Chị, các Anh, những bóng đêm bạo lực trung cổ án ngữ, rình rập trước nhà tôi nửa tháng nay, biến tôi thành người tù ngay trong nhà minh, từ hôm nay, 10.9.2014, bước ra cửa tôi không còn phải thấy những bóng ma bạo lực tối tăm đó nữa. Thanh thản lại được tự do, tôi một lần nữa xin cảm ơn Anh Nguyên Ngọc và các Chị các Anh nhà văn trong BVĐ Văn Đoàn Độc Lập.

Thân yêu

Phạm Đình Trọng

Comments are closed.