Truyện cười, giai thoại Liên Xô và Liên bang Nga (kỳ 2)

LKH sưu tầm và dịch

1. TRÔNG MÀY GIỐNG HỆT PUTIN

Một bà cụ lên xe buýt, thấy cậu thanh niên ngồi trên ghế mắt nhắm tít tảng lờ không biết trước mặt là người đàn bà có thai đang đứng. Bà bảo:

- Con ơi, trông mày giống hệt Putin

- Giống chỗ nào? Chàng trai mừng quá, choàng mắt hỏi bà cụ.

- Trông mày như thằng đực rựa, ngồi hệt đống củi, chẳng chịu nhường chỗ cho ai.

2. TỔNG THỐNG NÓI

Tổng thống nói phải thay đổi Hiến pháp vì Hiến pháp nói phải thay đổi Tổng thống.

3. BỎ RA NƯỚC NGOÀI CẢ RỒI

Putin: – Liệu Hiến pháp có được thông qua không?

Trợ lí Tổng thống: – Chắc chắn được thông qua.

Putin: – Sao biết?

Trợ lí Tổng thống: – Vì bọn thông minh bỏ ra nước ngoài hết rồi.

4. TIN TỐT TIN XẤU

- Vladimir Vladimirovich, có hai tin cho Ngài, một tốt, một xấu!

- Thế thì nói tin tốt trước đi!

- Hiến pháp mới đã được thông qua!

- Còn tin xấu thế nào?

- Không ai bỏ phiếu tán thành sửa đổi.

5. TRÚNG ĐỘC ĐẮC Ở TRẠM BỎ PHIẾU

Tại trạm bỏ phiếu, Vladimir Putin chơi xổ số và trúng độc đắc 140 triệu con cừu.

6. KHÔNG PHẢI XOẮN!

Putin: – Các bạn hãy làm tất cả vì bản thân. Hiến pháp phải sửa đổi cũng là vì các bạn!

Cử tri: – Không phải xoắn! Chúng tôi sẽ sớm thảo luận để sửa đổi Bộ luật Hình sự, dành riêng cho Ngài thôi.

Comments are closed.