Hai trang FB giả mạo: “Văn đoàn Độc lập Việt Nam – Văn Việt” và “Nguyễn Huệ Chi”

Sau khi lập trang giả “Văn đoàn Độc lập Việt Nam” trên FB không được ai chú ý, mới đây “lực lượng lưu manh truyền thông” lại lập ra hai trang giả:

1. Văn đoàn Độc lập Việt Nam – Văn Việt (với avatar copy gần nguyên xi trang FB Văn Việt):

https://www.facebook.com/V%C4%83n-%C4%90o%C3%A0n-%C4%90%E1%BB%99c-L%E1%BA%ADp-Vi%E1%BB%87t-Nam-V%C4%83n-Vi%E1%BB%87t-294236334394807/?hc_ref=ARTrDl6iigoT83FlCULSXdvpcNicmruC1dVZrC4hxVwBPMSKtMPdfPtTORR1hG4H8aA&fref=nf&pnref=story

2. Nguyễn Huệ Chi (với avatar là một cô gái):

https://www.facebook.com/profile.php?id=100016050279975&fref=hovercard&hc_location=none

Hai trang này chuyên trò mèo là gửi cho nhau những bài xuyên tạc, bôi nhọ các nhà văn, nhà hoạt động dân chủ, nhân quyền.

Văn Việt xin cảnh báo bạn đọc FB và không chịu trách nhiệm về những nội dung phản động (phản lại xu hướng tiến lên của đất nước, tức con đường dân chủ hóa) trên trang mạo danh mình.

Xin cảm ơn.

Văn Việt

HOAN NGHÊNH PHẢN ỨNG CỦA CỘNG ĐỒNG FB:

Chỉ vài giờ sau khi Văn Việt đăng cảnh báo trang giả mạo, đã có gần 7000 bạn đọc reacted ủng hộ, và hiện nay trang giả mạo “Văn đoàn độc lập Việt Nam – Văn Việt” đã không còn xuất hiện.
Trang “Nguyễn Huệ Chi” (avatar cô gái) đã delete mấy bài gửi cho “Văn đoàn…” (rỏm) với nội dung bôi nhọ các nhà văn Nguyên Ngọc, Đỗ Trung Quân, Phạm Đình Trọng, Bùi Chát…

Xin cảm ơn cộng đồng FB!

Văn Việt


Comments are closed.