Độc tài Bashar Al-Assad và bạn vàng của y

Lý Trực Dũng

Gõ trên Internet từ khoá Assad cartoon (Tranh biếm họa về Assad) thì có ngay 580.000 kết quả. Đa phần là tranh của các họa sĩ biếm Syria và A rập. Những bức biếm họa này cho mọi người thấy sự thật tàn bạo của Tổng thống độc tài Syria Bashar al -Assad và bạn vàng của y, những kẻ đang giúp y về tiền bạc, vũ khí để duy trì nhà nước độc tài, dìm những người dân vô tội trong bể máu. Xin được giới thiệu với các bạn 7 bức biếm họa trong số đó.

1234567

Comments are closed.