Bùi Chát

Thơ Bùi Chát

Trích từ tập thơ nghĩa địa Mua jì được thì mua   Chim dại bướm mang     Chim khôn chết mệt vì mồi…