Bùi Chát

Xem tranh Bùi Chát

Yen Le Yilly Improvisation là một triển lãm Yến may mắn được đi coi dù không biết trước. Trưa, chồng bảo chiều nay mình…

Thơ Bùi Chát

Trích từ tập thơ nghĩa địa Mua jì được thì mua   Chim dại bướm mang     Chim khôn chết mệt vì mồi…