Hoài Ziang Duy

Người chôn ký ức

Truyện Hoài Ziang Duy Hai người già là hàng xóm của nhau, trên một đất nước không phải đất nước họ đã sinh ra,…