Huy Tưởng

Chùm thơ Huy Tưởng

(trích từ tập Những màu âm xô giạt) HÁT RÊU TRÊN CÁNH MỎNG CHUỒN CHUỒN KIM ĐUÔI ĐỎ, nó nuốt đầy bụng ngọn gió…