Huỳnh Như Phương

Góp lời cho im lặng

Huỳnh Như Phương Để tưởng nhớ anh Cao Huy Thuần, qua đời lúc 23 giờ 26 phút ngày 7-7-2024 theo giờ địa phương Paris….

Bên bếp hồng của Mẹ

Huỳnh Như Phương Sáng nay, đang giữa chừng câu chuyện, Thầy bỗng dừng lại rồi nói: “Quý vị thấy ngôn ngữ có kỳ diệu…