Kiều Thị An Giang

Một lời kinh

Kiều Thị An Giang Mình vẫn nhớ cảm xúc lần đầu tiên đọc Tướng về hưu. Hay đến rùng mình, cái hay của một…