Thường Quán

Thơ Thường Quán

Elegy   Tưởng niệm anh Lê Đạt   Anh đếm những đầu bò, đóng lại một ngày trải mùa đông trên những thửa đồi trọc…

Virginia Woolf

Thường Quán Khi không thể thấy những chữ cuộn khum thân như những vòng khói tròn quanh tôi, tôi chìm trong tối tăm –…