Trần Quốc Vượng

Nỗi ám ảnh của quá khứ

Trần Quốc Vượng Nước Việt Nam ta hiện là một quốc gia kém phát triển về mọi mặt, vừa lạc hậu, vừa lạc điệu…