Trịnh Sơn

3 vệt buồn & 3 người bạn

người viết: Trịnh Sơn thời sự buồn(cho TRẦN VŨ LONG) anh chỉ là thằng vô lạitrong vỏ bọc anh hùng người ta ca ngợi…

Thơ Trịnh Sơn

Trịnh Sơn làm thơ đã lâu, từ trong nước. Anh mới định cư ở Hoa Kỳ từ năm nay, 2017. Trịnh Sơn kể rằng…