Dối gian hoa hậu, thị phi án ruồi

(Rút từ facebook của Nguyễn Việt Chiến)

 

Con ơi, bố bảo con này
Uống vào, người biến ruồi ngay tức thì
Ruồi con chào ruồi bố đi
Chúng bẫy kiểu ấy, ruồi gì cũng toi
Bảy năm trong cõi án người
Thằng cu nhớ bố, thằng ruồi nhớ con

Em Lan Khuê đẹp mê hồn
Hoàng Sa biển gọi mãi còn Trường Sa
Em tự hào Việt Nam ta
Nên em bị chúng loại ra tức thì
Thôi em đừng buồn làm chi
Dối gian hoa hậu, thị phi án ruồi

Em tự hào nước Nam tôi
Bà Trưng, bà Triệu cưỡi voi đánh Tàu
Cưỡi sóng biển Đông bạc đầu
Trống đồng dậy đất, đỏ ngầu Đằng Giang
Em là hoa hậu nước Nam
Xứng danh con Lạc, cháu Hồng ngàn năm

clip_image002clip_image004

clip_image006

clip_image008

Comments are closed.