“Tác giả phim tài liệu ở Việt Nam chỉ là công cụ!”

Đài Á Châu Tự Do RFA

Cách kiểm duyệt, thẩm định phim điện ảnh, tài liệu của Việt Nam mỗi giai đoạn mỗi khác. Tại sao vậy? Mời quí vị theo dõi buổi Hội luận của RFA với ba khách mời: Nhà thơ Hoàng Hưng, nhà văn Trần Khải Thanh Thủy và blogger Điếu Cày-Nguyễn Văn Hải.

Comments are closed.