Đặng Văn Hùng

Thơ Đặng Văn Hùng

CÂY TÁO TRÊN ĐỈNH NÚI   Dưới bóng cây Những đứa trẻ ăn táo Không thể để tâm trí nằm yên Chúng kể từ…

Thơ Đặng Văn Hùng

BÓNG CÂY   Tôi đi về phía nghĩa địa Chỉ để nằm dưới bóng cây Nhìn cơn gió lay những nấm mồ Âm thanh…