Hà Phạm Phú

Thơ Hà Phạm Phú

GIÓ 22   I Gió ấm rất cao cuốn tấm hoa hồng váy liền áo một dáng hình trong suốt bay theo đỉnh xuân…

Mười lăm phút

Truyện Hà Phạm Phú NGOẠI TRUYỆN I. Một cuộc gặp ở sân vận động Tổ chim Chen là nhà văn chuyên viết tiểu sử…

Thơ Hà Phạm Phú

KHÔNG ĐỀ   Tự nhiên ta thấy buồn nẫu ruột Hoa lá mùa thu rụng và rơi Trời vẫn đốt nung cho đất khát…