Nguyễn Tấn Cứ

Thơ Nguyễn Tấn Cứ

BIẾN THỂ Như con gấu ngủ đông Vùi mình trong hang động Con người chết hay sống Im lìm như giòng sông Như son…

Thơ Nguyễn Tấn Cứ

VÔ ĐỀ 3 Đời có lúc cũng ngời lên nắng sớm Liếm môi son mà nhớ xuân thì Tình có lúc vây quanh mùa…

Thơ Nguyễn Tấn Cứ

VÔ ĐỀ 3 Đời có lúc cũng ngời lên nắng sớm Liếm môi son mà nhớ xuân thì Tình có lúc vây quanh mùa…

Thơ Nguyễn Tấn Cứ

MÙI Mùi của chiến tranh mùi của đám cháy mơ hồ mùi của hành tỏi cơm chiên mùi của mì gói của hủ tíu…