Nguyên Yên

Thơ Nguyên Yên

dứt   đóng chặt cánh cửa, để lại tất cả sau lưng như thời nào đẩy mái ngược dòng ra đi nhắm mắt hòng…

Thơ Nguyên Yên

gánh xiếc trò đời – đinh trường chinh   Nguyên Yên   bất hạnh     giả sử hôm nay như mọi ngày con…

Thơ Nguyên Yên

Minh họa: Ann Phong       khoảng trống   người ta không thể nhìn thấy nó không biết gì về hình dáng, thể…

Bất diệt

Nguyên Yên “Nửa khuya” – Tranh Đinh Trường Chinh đã qua hơn hai ngàn ba trăm bốn mươi lăm ngày đêm thời gian không…

“Crazy”

Nguyên Yên Tranh Đinh Trường Chinh Điệu nhạc đơn độc trỗi dậy, người ca sĩ giọng khàn đục cất cao tiếng hát mê hoặc…

Chuyến đi xa

Truyện Nguyên Yên Tưởng như mọi chuyện đã hoàn chìm sâu vào quá khứ, nhưng không phải. Với một tổn thương quá sức chịu…