Phan Đạo

Thơ Phan Đạo

VỀ – ĐI $ Về Là về với Về Đi Đầu non Cuối bể Lạ gì đổi thay Cúi đầu Năm ấy trắng tay…

Thơ Phan Đạo

VÔ ĐỀ   1. Bụi đỏ Phố xiêu Lòng vàng Cổ thành ơi Chuyến đò ngang lặng lờ Cúi đầu Tôi hát trong mơ…

Thơ Phan Đạo

THU CẢM   * Hun hút đôi bờ Lau Trắng sông Bơ vơ sợi khói Níu Niềm không Gió Đùn mây cũ Vây chiều…

Thơ Phan Đạo

Tiếng rao đêm Tiếng rao đêm Buốt hơn giá gạo tháng giêng Ai bánh mì không Ai bánh mì …. Lũ chó bạo tàn…