Thi Nguyên

Thơ Thi Nguyên

  CA TRÙ (Dành tặng nghệ sỹ ca trù Bạch Vân)   Rục… phách… phách… Chát… phách… phách… Mắt Ả đào đang nối lại…