Tôi Đây

Pho tượng

Tôi Đây(*) Chúng tôi đến ngụ ở nơi sẽ là Nhà truyền thống xã trên khu đất ngôi chùa cổ bị phá đã lâu….