Trần Đĩnh

Tường tin học

Trần Đĩnh – Ghi lại lời một thủy thủ viễn dương- (1) Tôi cần đưa chú thích lên đầu, không ở chân trang như…

Tổ con chuồn chuồn

Trần Đĩnh Xét bề ngoài, xích mích giữa hai nước hàng xóm nảy ra từ một chuyện ú ớ: tức nhau tiếng gáy. Nước…

Cõi biết

Trần Đĩnh Có một người rất hiền lành, nhân đức, lần hồi kiếm củi, một thân một mình. Tiện gọi ông Tiều. Hôm ấy…

Tấm thiếp lạ

Trần Đĩnh Ông già đến ở cái đầm này ít lâu liền được chú ý. Một lều vó – nhưng không cất vó –…

Âm dương như một

Trần Đĩnh Trích từ Cẩm Nang Mật: Nhất trí bằng sức mạnh phi nhân cách thì áp đảo mọi nhân cách.

Pho tượng

Tôi Đây(*) Chúng tôi đến ngụ ở nơi sẽ là Nhà truyền thống xã trên khu đất ngôi chùa cổ bị phá đã lâu….

Hội chứng X.

Trần Đĩnh Tôi mắc bệnh này quá đột ngột. Đang họp chợt thấy tiếng gà vịt dưới chân bàn. Tôi khẽ nhòm xuống: chỉ…

Thiện thua

Trần Đĩnh Nhà vua hầm hầm giơ tay. Nhưng rồi chỉ du mạnh cái lồng ngà. Vừa chuyển giọng hót từ buồn sang giận,…

Tinh cọp

Trần Đĩnh Thung lũng núi này có hai bố con nhà nọ. Người bố đưa thằng con tới đây khi nó mới lẫm chẫm…

Nhà nói thật

Trần Đĩnh Tôi được bác Minh nhắn gặp rất đột ngột. Đã lâu rồi tôi không lui tới thăm bác. Vất vả sinh nhai…

Đi đâu mà mất

Trần Đĩnh Văn Việt cho đăng mẩu này được không? Tôi, Trần Đĩnh, đã viết thế này trong Đèn Cù tập 1, chương 7,…

Thư bạn đọc

Cái tham nhũng đáng lên án nhất  và đáng đả phá nhất là tham nhũng số phận nhân  dân. Trần Đĩnh nhờ đăng.