Trần Độ

Thư gửi anh Lữ Phương

Trần Độ Diễn Đàn: Nhân ngày giỗ tướng Trần Độ cách đây không lâu, tiếp theo đó lại có những đề xuất chính trị…