Ng?n c?n ng??i dân t??ng ni?m li?t s?, c?u ??nh l? h??ng tr??c t??ng ??c Thánh Tr?n, dùng xe rác ch?n l?i vào t??ng – k? thù và s? ??n m?t

Hong H?ng, FB Vi?t V?n

Cu?c t??ng ni?m 17/2/1979 t?i Si Gn b? c?n ph th b?o
Sng 17/2/2019, ti ra chn t??ng Tr?n H?ng ??o, n?i h?ng n?m v?n di?n ra l? T??ng ni?m chi?n s?, ??ng bo hy sinh trong cu?c chi?n ch?ng Tu C?ng xm l?ng bin gi?i pha B?c (17/2/1979). Xung quanh t??ng b? ro ch?n b?ng dy v?i c?a “cng tr??ng thi cng”, m?t xe tr?c thi cng ??ng n ng? v?i vi “cng nhn” l?ng v?ng. Vng ngoi, su m?t ???ng l hng tr?m an ninh chm n?i, th?y ??u to cao bo tr?ng, ??ng canh gc. Ti ?i l?i hai vng, khng th?y “qun ta”, g?i ?i?n tho?i th bi?t t?t c? ? b? ch?n khng ra ???c ho?c ?i m?t ?o?n th b? “p gi?i” v?. Ng?i xu?ng gh? qun n??c bn kia ???ng, l?p t?c 3-4 “to cao bo tr?ng” ??n ni: “Bc nn ?i kh?i ?y, ?y l ch? nh?y c?m an ninh”. Ti h?i: “Sao k? v?y. Cc n?m tr??c ti v?n ra t??ng ni?m li?t s?, c sao ?u” (nh?ng hai n?m tr??c, 2017 th ? b? “p gi?i” ln xe bus cng v?i n? ngh? s? Kim Chi v? “nh ti?p dn” mi qu?n 6). “Nh?ng ?y l v?n ?? an ninh tr?t t? c?a thnh ph?, v ngo?i giao bc ?. Bc l Hong H?ng, nh th?? Th? hay l?m, nh?ng ?y l v?n ?? an ninh bc ?!”. “Ti bi?t cc anh ch? th?a hnh l?nh trn, nh?ng cc anh hy bo co v?i h? l lm th? ny d? l?m, ch? mang ti?ng x?u cho nh n??c thi. M?y ng gi ?i t??ng ni?m li?t s? m l v?n ?? an ninh tr?t t??”. Bi?t ni c?ng v ch nh?ng v?n ph?i ni. Hai “to cao bo tr?ng” b?o s? g?i taxi ??a ti v? nh, k ti ra t?n ch? c taxi, nghe r ti b?o xe v? Tn Bnh m?i b? ?i.

Ti ?i?n tho?i cho anh Kha L??ng Ngi. Sng s?m anh ? ?i ???c m?t ?o?n c?ng b? “k” v?, v gi? ?y (kho?ng g?n 9 gi?) v?n b? canh gc. Ti t?i nh anh, tnh chuy?n hai ng??i t??ng ni?m t?i nh v?y.
Ti vo nh r?i ?i ra mua bt vi?t bi?u ng?, m?t “to cao bo tr?ng” ?i theo v g?i ?i?n tho?i, xin ch? th??
Ra v?, “to cao bo tr?ng” v?n ??ng canh ??u ng. Ti h?i: “Chu l an ninh thnh ph??”. G?t. “ng gi h?t h?i m c?ng ph?i m?t cng canh gc chi v?y?”. Chu im, dn m?t vo chi?c ?i?n tho?i!
???ng l?i qu?c gia khng c g thay ??i: ?i dy Trung-M?, v ?i dy c?ng ??c quy?n, ch? “Nh n??c” ???c lm m?i tr, dn th lm g c?ng khng ???c, k? c? yu n??c, tn vinh li?t s? c?a mnh!
Nh ti c hai em trai, m?t ch?t v tai bi?n do pho Tu C?ng b?n ? bin gi?i B?c, m?t hy sinh ngay trong tr?n ??u ch?ng Khmer ?? do Tu C?ng ch?ng l?ng xm ph?m bin gi?i Ty Nam! Hng v?n gia ?nh nh? gia ?nh ti.
?au ??n hai l?n, v cc em ? hy sinh tu?i tr? cho ??t n??c, gi? l?i b? ph?n b?i b?i chnh nh?ng k? ?ang h??ng th? thnh qu? ho bnh m cc em ??i b?ng m?ng s?ng c?a mnh!

Trong hình ảnh có thể có: 2 ngÆ°á»i, má»i ngÆ°á»i Ä‘ang đứng

FB L?u Tr?ng V?n

K? th ? sau l?ng!

G tnh vi?t m?t bi v? vi?c bc c? b?t ?n xanh cho bo ch vi?t v? s? ki?n 17.2.1979 ? d?n ??n th? gi?i m?ng c m?t khng kh Dn v?i chnh quy?n l?ng d?u r?t ?ng khch l?.

Th, gi?i ?, ??t nhin sng nay, ?ng ngy 17.2 l?ch s? t?i Si Gn di?n ra vi?c c?n c?u, c?u ?i ??nh l? h??ng d??i chn t??ng Tr?n H?ng ??o, th? l c c? n?i sng, Dn l?i o o ch?i chnh quy?n.

L? nh??

C? c m?t vi?c no ? lm t?t t?ng uy tn c?a bc c? th l?p t?c ?u ? x?y ra ngay m?t s? ki?n t?i t? v v?n ho ch?ng l?i t? tin, ch ??p l?ch s? ho?c ?n p dn ch? ?? th? gi?i ti?n b? v Dn chng ph?i ng l?i bc c? m hoi nghi.

Bn tay no ?ang ??o di?n ci tr gi?t th?t th l ny?

Theo cch ni c?a Ban Tuyn Gio th ?ch th? b?n ny l “th? l?c th ??ch” r?i.

Bn Dn ?ang v cng h? d? khi truy?n thng n??c nh o o hng ngn bi vi?t ch?ng xm l?ng Trung c?ng th ??t nhin s?ng m?t, vu m? khi t?i trung tm chnh tr? kinh t? l?n nh?t VN c k? ra l?nh b?c chi?c ??nh l? h??ng thing n?i bao l?p Dn th??ng c?m h??ng ?? t??ng nh? anh hng v? ??i nh?t c?a Dn t?c ??c Thnh Tr?n v t??ng nh? cc anh hng li?t s? hy sinh cho Non sng.

Ph?m Th??ng!

L do, ai c?ng rnh l khng cho Dn t? t?p dng h??ng t??ng nh? cc li?t s? hy sinh ch?ng Trung c?ng ngy 17.2.1979.

Khng c b?t c? l do no bo ch?a cho hnh ??ng ph?m th??ng, ph?m ??c Thnh Tr?n bi?u t??ng v? ??i nh?t c?a Dn t?c ny!

K? no ? ra l?nh lm vi?c ny?

Th?a bc c? ch? t?ch n??c, ng??i ?ang c? g?ng t?ng nhi?u c?i g?c Si Gn vo l, chnh chng l k? ?ang th bc, ch?ng l?i bc ?. Chng lm hnh ??ng th?t nhn tm ch ??p tm linh Dn t?c ?? kch ??ng Dn ch?i ??ng v chnh quy?n do bc lnh ??o ?? h? uy tn bc.

Th? l?c th ??ch ? ?u?

Xin th?a v?i bc c?: ? sau l?ng bc!

Trong hình ảnh có thể có: ngoài trá»i

FB ?on B?o Chu

? ??n m?t ??n m?c ny r?i ??

Ti ? khng tin khi ??c tin chnh quy?n tp HCM cho c?u ?i chi?c ??nh h??ng d??i chn t??ng Tr?n H?ng ??o, n?i ng??i dn th??ng ra th?p h??ng nh?ng ngy quan tr?ng trong l?ch s? ?? t? t?m lng v?i nh?ng b?c ti?n nhn, nh?ng anh hng ? ng xu?ng v dn v n??c.
??n khi ??c nhi?u stt v ki?m tra thng tin th mu ti si ln v ti khng th? khng ch?i.

Chnh quy?n thnh ph? HCM ? khng ng?n ng?i c?u chi?c ??nh h??ng ?i ch? v n?i s? ng??i dn s? ra th?p h??ng ?? t??ng nh? nh?ng ng??i ? ng xu?ng v cu?c chi?n xm l?ng c?a Trung C?ng vo ngy 17.2.1979.
??n m?t h?n n?a l b?n chng cn dng xe rc ?? ch?n l?i vo.
??a con hoang no trong chnh quy?n dm ra ci l?nh m?t d?y ??n nh??ng ny?
Vi?c ny l v cng nghim tr?ng v ti ?? ngh? nh?ng nh lnh ??o cao nh?t ? Vi?t Nam ph?i lm r s? vi?c.
M?t th?ng gi?t ng??i c??p c?a, ?n th?t u?ng mu ng??i nh?ng khi ??ng bn th? t? tin, cha m? c?ng ph?i khoanh tay knh c?n, trong ci c th? qui d? ?y, v?n cn m?t gc nh? nhoi c?a con ng??i.
Cn k? no ra ci l?nh ??n m?t kia th ? v??t qu gi?i h?n c?a con ng??i. N khng cn l ng??i Vi?t v t? tin c?a n ch?c h?n ph?i l bn Trung Qu?c.

Nh?ng ?i?u ?ng bu?n l m?t th?ng con hoang ra l?nh th th?ng c?p d??i c cht no, c cht tnh ng??i Vi?t th ph?i ph?n ??i, nh?ng khng, l? con hoang ? tm ???c nhau v chng cng l?p thnh m?t ??i nh?ng k? bn n??c.

Kh? n?ng ngn ng? c?a ti c h?n, t??ng c?a ti c?n ki?t v dng mu trong ti si sng s?c tr??c s? kh?n n?n v lun ny.
Ti m bi?t chnh xc th?ng no ? ra ci l?nh kh?n n?n ny, ti s? coi h?n l k? th c?a ??i mnh.
?? con hoang v loi, th?t ?au kh? cho b m? Vi?t Nam no ? mang n?ng ?? ?au ra my, th?t h? nh?c cho ng b t? tin nh my.
My ? lm m?t hnh ??ng ?? t? lng knh c?n v?i b? T?u nh my v my ? thch th?c c? dn t?c ny r?i ??y.

Ch?a bao gi? mnh vi?t m?t stt m ??n dng cu?i c? h?ng v?n t?c ngh?n l?i nh? th? ny.

Comments are closed.